"personel" traduzione inglese

PL

"personel" in inglese

PL

personel {maschile}

volume_up
personel (anche: kadry)
Jego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności.
Its personnel must be able to operate in conditions of total independence.
Preparat powinien podawać wyłącznie wykwalifikowany personel w określonych warunkach.
The product should only be administered by qualified personnel in authorised settings.
personel powinien przejść przeszkolenie w zakresie przygotowywania preparatu;
Personnel should be trained to reconstitute the medicine
Personel medyczny przygotowuje produkt InductOs na sali operacyjnej.
The medical staff will prepare InductOs in the operating room.
Banknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
Użyty system również powinien być usuwany przez personel szpitalny.
The used system should also be disposed of by medical staff.

Sinonimi (polacco) per "personel":

personel

Esempi di utilizzo "personel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishVelosulin mo e by równie podawany do ylnie, ale tylko przez wyszkolony personel Pr
Intravenous administration should only be carried out by health care professionals.
PolishJego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności.
Its personnel must be able to operate in conditions of total independence.
PolishPreparat powinien podawać wyłącznie wykwalifikowany personel w określonych warunkach.
The product should only be administered by qualified personnel in authorised settings.
PolishPodanie tą drogą może być przeprowadzone tylko przez wyszkolony personel medyczny.
This procedure should only be carried out by health care professionals.
PolishBanknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
PolishMam nadzieję, że to dlatego, że jego personel nadal ciężko pracuje nad tym planem.
I hope it is because his staff are still hard at work on such a plan.
PolishOtrzymałem informację, że Pani personel nie zgłosił Pani wystąpienia.
Mrs Sinclaire, I have been told that your staff did not notify your speaking time.
PolishMycamine musi być przygotowana i podawana przez lekarza lub inny personel medyczny.
Mycamine must be prepared and given to you by a doctor or another health care professional.
PolishPacjent będzie nadzorowany przez personel medyczny w trakcie i po zakończeniu każdego wlewu.
You will be observed by a health professional during and after each infusion.
PolishProszek jest rozpuszczany w wodzie przed wstrzyknięciem przez fachowy personel medyczny.
The powder is reconstituted in the water before it is injected by a health professional.
PolishDocetaxel Winthrop jest lekiem do podawania przez personel medyczny.
Docetaxel Winthrop will be administered to you by a healthcare professional.
PolishDlatego istotne jest by ich personel otrzymywał odpowiednie przygotowanie zawodowe.
This is where it is vital for staff to have professional training.
PolishWiele spośród naszych państw utrzymuje tam swoje wojsko i dość liczny personel cywilny.
Many of our countries have troops and significant numbers of civil personnel in the country.
PolishNa początku leczenia wstrzyknięcia leku Abseamed mogą być wykonywane przez personel medyczny.
At the start of your therapy, Abseamed may be injected by medical staff.
PolishNa początku leczenia wstrzyknięcia leku Binocrit mogą być wykonywane przez personel medyczny.
At the start of your therapy, Binocrit may be injected by medical staff.
PolishSamodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg
Subcutaneous self administration may be used after training by a medical professional. lo
PolishSamodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg
Subcutaneous self administration may lo be used after training by a medical professional.
PolishNależy szkolić personel ESDZ i stworzyć stanowisko attaché kulturalnego w każdej placówce UE.
EEAS staff should be trained, and a cultural attaché is needed in each EU representation.
Polishpersonel przygotowujący preparat powinien stosować ubiór ochronny, w tym maskę, okulary
Personnel handling this medicine during reconstitution should wear protective clothing including
PolishLek VISTIDE może być podawany jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.
VISTIDE must be administered by a health care professional.