"instrukcja" traduzione inglese

PL

"instrukcja" in inglese

PL instrukcja
volume_up
{femminile}

instrukcja (anche: pouczenie, nauczka, edukacja, dyspozycja)
volume_up
instruction {sostantivo}
Instrukcja dotycząca samodzielnego podawania leku jest zamieszczona w Ulotce Dla Pacjenta.
Instruction for self-administration is mentioned in the Package Leaflet.
Instrukcja dotycząca samodzielnego podawania leku jest zamieszczona w Ulotce Dla Pacjenta. op
ho Instruction for self-administration is mentioned in the Package Leaflet.
Instrukcja dotycząca samodzielnego podawania leku jest zamieszczona w Ulotce Dla Pacjenta. t le
ra Instruction for self-administration is mentioned in the Package Leaflet.
instrukcja (anche: polecenia, instruktaż)
Instrukcja stosowania – odtworzenie postaci pierwotnej, rozcieńczenie i podawanie
Instructions for use – reconstitution, dilution and administration
Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości
Instructions for use and handling< and disposal > No special requirements.
Proszę postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną z przyrządem Avostartclip.
Please follow the instructions provided with the Avostartclip.
instrukcja (anche: instrukcje, arkusz informacyjny)
volume_up
briefing sheet {sostantivo}
volume_up
rubric {sostantivo}
instrukcja (anche: twierdzenie, komunikat, zdanie, wyrażenie)
volume_up
statement {sostantivo}
Przy planowaniu wdrożenia pakietu IMA SDK należy zawsze pamiętać o dodaniu niezbędnych instrukcji include.
Wherever you plan to implement the IMA SDK, you’ll need to make sure that you’ve added the necessary include statements.
instrukcja (anche: poradnik, przewodnik, pilotka)
volume_up
guide {sostantivo}
Należy przestrzegać zaleceń lekarza oraz postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:
Instrukcja przygotowania preparatu Savene proszek do sporządzania koncentratu i rozcieńczalnik do sporządzania roztworu do infuzji.
Preparation guide for use with Savene powder for concentrate and diluent for solution for infusion
Szczegółowe instrukcje krok po kroku znajdziesz poniżej w przewodniku konfiguracji.
See our setup guide below for step-by-step directions.
instrukcja (anche: podręcznik)
volume_up
manual {sostantivo}
Wstrzykiwacz KwikPen należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania.
The KwikPen has to be used as recommended in the user manual.
To nowy model wstrzykiwacza, przed wstrzyknięciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
This is a new pen design please read the user manual before injecting
Lecz genom jest również instrukcją obsługi.
But also, the genome is really the instruction manual.

Esempi di utilizzo "instrukcja" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishLek Yarvitan należy zawsze podawać zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii.
Always administer Yarvitan exactly as your veterinary surgeon has instructed you.
PolishUsunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
PolishUżywanej igły pozbyć się w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
PolishIgły i strzykawki należy wyrzucać zgodnie z instrukcją lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
Dispose the needle and syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Polishktórego po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją, otrzymuje się roztwór o stężeniu 100 mg/ ml.
Each vial contains 100 mg palivizumab, providing 100 mg/ml of palivizumab when
Polishpo rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją, otrzymuje się roztwór o stężeniu 100 mg/ ml.
Each vial contains 50 mg palivizumab, providing 100 mg/ ml of palivizumab when reconstituted
PolishStężenie roztworu przygotowanego zgodnie z instrukcją wynosi 100 mg/ ml.
When reconstituted as recommended the final concentration is 100 mg/ ml.
PolishInstrukcja dotycząca właściwego stosowania leku Keppra znajduje się w punkcie 3.
Direction for the proper use of Keppra is provided in section 3.
PolishWprowadzić igłę przez skórę, zgodnie z instrukcją pielęgniarki lub lekarza (patrz rysunek 6).
Put the needle fully into the skin as shown by your nurse or doctor (see picture 6).
Polishu rot Poniższa instrukcja wyjaśnia jak samodzielnie wstrzykiwać Viraferon.
The following in structions explain how to inject Viraferon yourself.
PolishW celu ograniczenia reakcji skórnych ważne jest, by plastry stosować zgodnie z instrukcją.
It is important to use the patch as instructed to limit skin reactions.
PolishNowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na
Apply a new patch as described above but on another part of the skin.
PolishOkres trwałości po rozcieńczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją:
Shelf-life after dilution or reconstitution according to directions:
PolishZużytej igły i strzykawki należy pozbyć się zgodnie z instrukcją lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
Dispose of the needle and syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
PolishOstrożnie nałożyć zewnętrzną nasadkę na igłę zgodnie z instrukcją podaną przez lekarza prowadzącego.
Carefully replace the outer needle cap as instructed by your Health Care Professional.
PolishZużytej igły i strzykawki należy pozbyć się zgodnie z instrukcją lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
Dispose of the needles and syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
PolishNależy zapoznać się z treścią ulotki i instrukcją dotyczącą odtwarzania przed zastosowaniem leku.
Read the package leaflet before use for directions on reconstitution.
PolishWprowadzić igłę pod skórę pod kątem około 45°, zgodnie z instrukcją pielęgniarki lub lekarza.
Insert the needle under the skin at an angle of approximately 45° as shown by your nurse or doctor.
PolishInstrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Polishmiesięcy Okres trwałości po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją:
months Shelf life after reconstitution according to directions: