"wegvagen" traduzione inglese

NL

"wegvagen" in inglese

NL

wegvagen {verbo}

volume_up

Esempi di utilizzo "wegvagen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchMaar het zal niet al het leven op Aarde wegvagen. ~~~ Dat is al positief.
But it won't wipe out, you know, all life on Earth, so that's fine.
DutchHet is dus niet waar dat men de reeds bestaande systemen wil wegvagen.
It is not true that we want to abolish existing systems.
DutchVeel van deze landen krijgen te maken met het wegvagen van hun industrie door de groeiende hoeveelheden goedkope Chinese exportartikelen.
Many of them face devastation as a result of increasing volumes of cheap Chinese exports.
DutchAan verschillende kanten is er veel moed en scherpzinnigheid voor nodig geweest en de huidige crises kunnen deze aspecten niet wegvagen.
That has taken much courage and clarity of thought on both sides, which occasional crises cannot wipe out.
DutchZonder dit nobele karakter van het werk, dat men thans in naam van het liberalisme wil wegvagen, is er geen toekomst voor Europa.
Without this noble work, which the directive would wipe out for the sake of free-market policies, there would be no future for Europe.
DutchIn het geval van Ierland komt dit neer op het wegvagen van de suikerindustrie, waardoor de weg vrij is voor de grote -bedrijven uit andere landen.
In the case of Ireland this means wiping out the sugar industry and making way for corporate farmers from other countries.
DutchEen waardevermindering van 10% van de dollar en de yen ten opzichte van de euro, met een daling van 10% van de goudprijs, zou het gehele kapitaal van de ECB wegvagen.
A 10 % depreciation of the US dollar and the yen against the euro, accompanied by a 10 % fall in the price of gold, would wipe out all the ECB's existing capital.
DutchAlleen al de klimaatsverandering omwille van menselijk handelen -- nogmaals, als het onverminderd doorgaat -- zou een kwart van de overlevende soorten in de volgende vijf decennia kunnen wegvagen.
Human-forced climate change alone -- again, if unabated -- could eliminate a quarter of surviving species during the next five decades.