"verheffen" traduzione inglese

NL

"verheffen" in inglese

NL verheffen
volume_up
{verbo}

verheffen (anche: verhogen, opdrijven, ophogen, dresseren)
Laat dit Parlement nu eindelijk eens de stem verheffen zodat de hele wereld het horen kan.
Let this House at last raise its voice so that it can be heard by the whole world.
Opnieuw zien we ons verplicht de stem te verheffen om gruweldaden aan te klagen die in Burundi werden begaan.
Yet again we are compelled to raise our voices to condemn the atrocities committed in Burundi.
Welwetend dat u uiterst gevoelig bent voor dit soort zaken verzoek ik u alsnog uw stem te verheffen.
So I ask, even now, that you raise your voice and make our sympathies known.
verheffen (anche: loven, verheerlijken)
verheffen (anche: oplopen, verhogen, groeien, toenemen)
verheffen (anche: ophalen, oprichten, tillen, heffen)
verheffen (anche: stijgen, rijzen, rooien, opstaan)
Sport kan de levensstijl van mensen, hun gezondheid en welzijn verbeteren, sport kan de geest verheffen, en sport kan ook gewoon heel leuk zijn.
It can improve people ’ s lifestyles, their health and wellbeing; it can lift up the spirits and it can be just great fun.
verheffen (anche: optillen)
verheffen (anche: opheffen)

Esempi di utilizzo "verheffen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchWellicht verheffen ze hun stem ook morgen weer, in mijn eigen stad, Barcelona.
Tomorrow, in my own city of Barcelona, there may well be more demonstrations.
DutchWe moeten onze stem verheffen en ons standpunt krachtiger naar voren brengen.
Let us make our voice heard; let us defend our position more forcefully and powerfully.
DutchOok wil ik mijn stem verheffen tegen het scheppen van " onbeschermde " arbeid.
I should also like to signal the continuous creation of insecure jobs.
DutchMensen verheffen hun stem en net als in 1980 doen ze dat ondanks dat het zinloos lijkt.
People are raising their heads and, just as in 1980, they do so against all the odds.
DutchDe regeringen weigeren tot nu toe het wetsvoorstel tot wet te verheffen.
The national governments have refused up until now to enact the proposal.
DutchDaar komt alleen iets van terecht als Europese leiders uitsluitend in koor hun stem verheffen.
Something will only come of it if European leaders speak exclusively with one voice.
DutchDe Europese Unie moet de ernst van de situatie inzien en deze strijd tot prioriteit verheffen.
The Union must accept the seriousness of the situation and make this fight a priority.
DutchDan past het ons niet om onszelf tot norm voor de hele wereld te verheffen.
As such, it is not appropriate for us to set ourselves up as a benchmark for the rest of the world.
DutchDeze beoefenaars zouden zichzelf dus tot jury verheffen en zijn zowel rechter als partij.
That means that these practitioners would form a jury and therefore be both the judge and defendant.
DutchMaar weinigen onder ons waren destijds bereid op te staan en hiertegen hun stem te verheffen.
Very few of us wanted to stand up and say anything at the time.
DutchWij moeten in solidariteit onze stem verheffen en brood eisen namens allen die honger lijden.
Our common cry for bread on behalf of all who are suffering from hunger must not fail to be heard.
DutchOm het met een Ierse zegenspreuk te zeggen: u201CMoge de weg zich verheffen om u tegemoet te komenu201D.
In the words of an Irish blessing, 'may the road rise up to meet you '.
DutchWe stellen voor tot regel te verheffen wat we met de Commissie bereikt hebben maar nog niet met de Raad.
We propose to sanction current practices with the Commission but not yet with the Council.
DutchAls zij hun stem verheffen, zullen wij het echte Ulster kunnen horen.
DutchEn laten we onze stem verheffen als mensen ons belagen met het lawaai dat ik eerder voor jullie speelde.
And let's start to speak up when people are assailing us with the noise that I played you early on.
DutchIs dat wat de Commissie tot regel wil verheffen?
Is this the evolution that the Commission wants to become the rule?
DutchMaar het is wel de vraag of het terecht is werkgelegenheidsbeleid zo tot Europees beleid te verheffen.
But it is questionable whether it is justified to elevate employment policy to European policy in this way.
DutchDe Europese Unie moet de integratie van immigranten tot haar belangrijkste doelstelling verheffen.
I am convinced that the fundamental objective of this European Union is to enable the integration of immigrants.
DutchHet is onvermijdelijk dat twijfelaars hun stem beginnen te verheffen nu de daadwerkelijke uitbreiding dichterbij komt.
Inevitably, as enlargement approaches reality, the voices of doubters are beginning to be heard.
DutchLaten we daarom ophouden stabiliteit tot dogma te verheffen.