"opschieten" traduzione inglese

NL

"opschieten" in inglese

NL opschieten
volume_up
{verbo}

Some may advance sooner than others.
Uit de ingediende ontwerpresolutie blijkt dat het Parlement de werkzaamheden met betrekking tot het document over de maritieme strategie wil doen opschieten.
The motion for a resolution now before the House shows a real commitment to advancing the work on the maritime strategy paper.
Als dat even eenvoudig was als politieke chirurgie, zouden wij sneller opschieten.
If it were quite as simple to perform political surgery, we would make faster progress.
Als wij voortwerken zoals wij dat tot nu toe hebben gedaan, kunnen wij opschieten en een goed resultaat bereiken.
If we continue to work as we have done, we will make rapid progress and obtain good results.
opschieten (anche: afvuren)

Esempi di utilizzo "opschieten" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchMevrouw de Voorzitter, ik begrijp dat de afgevaardigden willen opschieten.
Madam President, I quite understand that Honourable Members would like to move on.
DutchZelfs als zij van toepassing zou zijn, weet ik niet hoe veel we hiermee zouden opschieten.
Even if it were applicable, I am not sure how much further forward it would take us.
DutchZe kon niet opschieten met m'n moeder... maar ik hield altijd van haar.
She didn´t get along with my mom...... but I always loved her.
DutchVooral voor het eerste, de elektronische handtekening, is het opschieten geblazen.
The need for action is particularly urgent in the case of authentication services and digital signatures.
DutchEen ander punt: er is gezegd dat wij met de voorliggende voorstellen niets opschieten.
Turning to the second point, it is claimed that what is on the table today serves no purpose whatsoever.
DutchDe bosbrandpreventie zal daar weinig mee opschieten.
Spread as thinly as that, this sum will not be very effective in preventing fires.
DutchBob en ik kunnen met elkaar opschieten en zeggen vaarwel tegen elkaar
Bob and I get along with our fond farewells to eachother
DutchZij zullen dit zo nodig zelf komen controleren als wij niet meer opschieten in die richting.
They are all set to come and check that that is the case if we do not move more quickly in this direction.
DutchIk zie niet in wat ons bedrijfsleven of onze consumenten met een dergelijke vertraging opschieten.
I see no reason why either our businesses or our consumers would in any way benefit from such a delay.
DutchWe moeten opschieten en we hebben behoefte aan een gedegen marktanalyse waarop verdere actie gebaseerd kan worden.
We have to move on and we need proper market analysis on which we can base further action.
DutchOok de Commissie moet opschieten, zodat wij de directeur nog dit jaar kunnen aanstellen.
And so should the Commission, so that there is still time for us to appoint the director before the end of this year.
DutchDaar zouden we allemaal ongetwijfeld een stuk mee opschieten.
DutchWe moeten naar die straat en we moeten opschieten!
DutchIk hoop dat die werkzaamheden goed zullen opschieten.
DutchIk ga ervan uit dat de onderhandelingen met Polen over de verwerving van land nu snel zullen opschieten.
As regards the acquisition of land, I expect something to happen very quickly in the relevant negotiations with Poland.
DutchLaten we opschieten en hem meteen gaan zoeken.
DutchDit is een kwestie van minuten dus opschieten.
DutchIk ben het volledig met de heer Langen eens dat de Commissie moet opschieten met het afronden van de normaliseringsopdrachten.
I very much agree with Mr Langen that the Commission must get on and complete the standardization mandates.
DutchIk denk eigenlijk dat het niet beter wordt dan dit met de huidige technologie, dus laten we opschieten met het probleem.
I actually think this is about as good as we're going to do with today's technology, so let's move on with the problem.
DutchDe beide islamitische landen zijn hoofdzakelijk bewoond door volkeren van Turkse afkomst, die bovendien goed met de Turken kunnen opschieten.
The two Islamic states are mainly inhabited by Turkish peoples who have close links with the Turks.