"onbelangrijk" traduzione inglese

NL

"onbelangrijk" in inglese

NL onbelangrijk
volume_up
{aggettivo}

onbelangrijk (anche: ijdel, nietig)
onbelangrijk (anche: ijdel, lichtzinnig, wuft, onbeduidend)
Mijnheer de Voorzitter, schijn bedriegt en het dossier van de chocolade is helemaal niet onbelangrijk.
Mr President, contrary to appearances, the chocolate dossier is not at all frivolous.
onbelangrijk (anche: zinloos, zinledig, onbeduidend, onnozel)
This is certainly not insignificant from an electoral viewpoint.
Dit is voor een Kyoto-gevoelige sector niet onbelangrijk.
This is not insignificant for a Kyoto-sensitive sector.
Talleyrand heeft gezegd dat alles wat overdreven wordt onbelangrijk is.
Talleyrand said everything which is exaggerated is insignificant.
onbelangrijk
volume_up
minor {agg.}
Als een staat namelijk zeer onbelangrijk is, wordt deze snel veroordeeld.
If the State in question is a very minor one, it is quickly condemned.
Toch - ze heeft er wel één ingediend, maar een onbelangrijk.
Oh yes, it did put one, but a minor one.
This is not a minor point.
onbelangrijk (anche: goedaardig)
Zijn onze vragen zo onbelangrijk dat hij ons geen antwoord wil geven?
Are our questions so unimportant that he is unwilling to give us an answer?
De onderhandelingen zijn buitengewoon moeilijk maar tegelijkertijd natuurlijk niet onbelangrijk.
The talks are exceptionally difficult but of course they are not unimportant.
Wij wijzen de hypocrisie af van degenen die beweren dat deze sectoren economisch gezien onbelangrijk zijn.
We reject the hypocrisy of those who state that these are economically unimportant sectors.
onbelangrijk (anche: nutteloos, vergeefs, ijdel, vruchteloos)
volume_up
vain {agg.}
onbelangrijk (anche: dunnetjes)

Esempi di utilizzo "onbelangrijk" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchHet bananendossier is allerminst onbelangrijk; er staat een heleboel op het spel.
The banana issue is a long way from being a mere anecdote and a great deal is at stake here.
DutchTalleyrand heeft ooit gezegd dat alles wat overdreven is, onbelangrijk is.
Talleyrand once said that everything which is exaggerated is meaningless.
DutchAls je denkt dat de oceaan onbelangrijk is, stel je de Aarde dan voor zonder oceaan.
If you think the ocean isn't important, imagine Earth without it.
DutchTot slot, en niet onbelangrijk, aan wie dient dit agentschap verantwoording af te leggen?
Last, but by no means least, to whom would this agency be accountable?
DutchNeem nu hetzelfde probleem, verdeel het in kleine stukjes, en motivatie wordt onbelangrijk.
Now, take the same problem, chunk it into little modules, and motivations become trivial.
DutchAls het om ideeën gaat is de politieke kleur eigenlijk onbelangrijk.
When it comes to ideas, I do not feel their hue is of much consequence.
DutchDit punt is niet onbelangrijk voor een effectieve uitvoering van de voorgestelde verordening.
This point is not without relevance to the effective implementation of the proposed Regulation.
DutchTot slot, en dat is niet onbelangrijk, heeft mediaconcentratie gevolgen voor onze culturele diversiteit.
Last but not least, media concentration has implications for our cultural diversity.
DutchMen zegt ons dat de begroting is verminderd en de financiën zijn natuurlijk niet onbelangrijk.
We have been informed of budget cuts, and I appreciate that cost is an important consideration.
DutchHoe het morgen afloopt en of er 314 stemmen zijn of niet, is onbelangrijk.
So whatever the result tomorrow, whether we secure 314 votes or not, it will be of no consequence at all.
DutchEen niet onbelangrijk punt tot slot: de transatlantische betrekkingen.
Finally – and this, I believe, is not without significance – there is the trans-Atlantic relationship.
DutchOok dat is niet onbelangrijk, maar juist van groot belang.
This is not without importance, on the contrary it is very important.
DutchDeze zaken lijken mij bepaald niet onbelangrijk en ik zou hierop dan ook graag antwoorden krijgen van de Raad.
I believe this is important and I would like an answer from the Council.
DutchCharlie: Het is onbelangrijk, het is geen onderdeel van het spel.
Charlie: It doesn't matter; it's not part of the game.
DutchHet onderwerp dat hier ter discussie staat is niet onbelangrijk.
What we are discussing here is not a trivial matter.
DutchMevrouw de Voorzitter, de titel van dit debat is zo saai, dat velen denken dat het onbelangrijk is.
Madam President, the title of this debate is so boring that many people must believe it makes no difference.
DutchZij wordt hierin eigenlijk als onbelangrijk beschouwd.
You would almost think that this was of no importance.
DutchDe mislukking van de Haagse conferentie was voor een niet onbelangrijk deel te wijten aan de starre Turkse opstelling.
The failure of the Hague conference was attributable in no small part to the rigidity of the Turkish position.
DutchOf dat waar is of niet, het is nu onbelangrijk.
DutchDeze vraag is allesbehalve onbelangrijk.