"niveau" traduzione inglese

NL

"niveau" in inglese

EN

NL niveau
volume_up
{het}

niveau (anche: hoogte, stand, verdieping, etage)
volume_up
level {sostantivo}
Hierover moet echter op nationaal niveau worden beslist en niet op EU-niveau.
But this should be dealt with at the level of the Member States, not at EU level.
Er is ook duidelijk actie nodig op EU-niveau, niet alleen op nationaal niveau.
Action is also clearly needed at EU level, not just at a national level.
Het niveau waarop Kleiber controle uitoefent is een ander niveau.
And the level in which Kleiber is in control is in a different level.

Esempi di utilizzo "niveau" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchHet aantal valse euromunten blijft historisch gezien eveneens op een laag niveau.
The number of counterfeit euro coins also remains low by historical standards.
DutchDat vereist op elk niveau een verbetering en vereenvoudiging van de administratie.
This will mean improvements in administration and simplified systems at all levels.
DutchDaarentegen is op het onderhavige gebied nog niets geregeld op communautair niveau.
There is nothing currently laid down on European levels in this area, however.
DutchDeze kwestie moet op nationaal niveau en door de sociale partners geregeld worden.
This question should be regulated nationally and between the social partners.
DutchIk weiger te geloven dat de conclusies van de Raad op dit niveau blijven steken.
I would not like to believe the Council's conclusions will be restricted to this list.
DutchNiveau Één is letterlijk een bendecultuur. ~~~ Het is de cultuur van gevangenissen.
Stage One is literally the culture of gangs and it is the culture of prisons.
DutchWij moeten er veel aan doen om hun volksgezondheid op ons niveau te krijgen.
It will take a great deal to bring their standards of public health up to our own.
DutchAlle andere kwesties moeten op lokaal, regionaal of nationaal niveau behandeld worden.
All other questions ought to be dealt with at local, regional or national levels.
DutchAan Russische zijde liggen de cijfers voor economie en gezondheid op Afrikaans niveau.
On the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
DutchEr moet een nieuwe, vrijere monetaire samenwerking komen, op meer mondiaal niveau.
We must establish a new freer currency co-operation on a more global basis.
DutchTegelijkertijd zou ook het niveau van het milieu in de Europese Unie worden verbeterd.
At the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
DutchHet gaat mij echter te ver om hiervoor op Europees niveau wetgeving uit te vaardigen.
But I believe it is going too far to enact European legislation in this area.
DutchVolgens de huidige schattingen zal de Ierse uitstoot echter 40% boven dat niveau liggen.
On current predictions Ireland's emissions will be up to 40 % above this target.
DutchOok die handelsrelaties moeten meer en meer worden afgestemd op regionaal niveau.
The recent agreements with ASEAN were a good example of a joint approach.
DutchEr zijn nog aanzienlijke tekortkomingen, zowel op communautair als op nationaal niveau.
There are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
DutchZij zouden liever weten wie wat doet, op Europees niveau en op nationaal niveau.
They would like a bit less Baroque construction and a bit more clarity.
DutchDe suggestie die wordt gewekt dat de teksten op hetzelfde niveau staan is onterecht.
The suggestion made to the effect that the texts are on the same footing is incorrect.
DutchAlle andere kwesties moeten op lokaal, regionaal of nationaal niveau worden aangepakt.
All other issues should be dealt with at local, regional or national levels.
DutchDe heer Alyssandrakis heeft gezegd dat we op deze manier het niveau verlagen.
Mr Alyssandrakis said that we are engaged in an effort of levelling down.
DutchDe middenvloek beperkt zich volledig tot landen onder een bepaald niveau van bestuur.
The resource curse is entirely confined to countries below a threshold of governance.