"met tegenzin" traduzione inglese

NL

"met tegenzin" in inglese

NL met tegenzin
volume_up
{aggettivo}

met tegenzin (anche: gedwongen, node, onvrijwillig)
met tegenzin (anche: terughoudend, onwillig, aarzelend, afwijzend)
Uitstel, ook al is het met tegenzin, zou dan ook worden opgevat als een blijk van aarzeling terwijl het een onderwerp betreft waarover we uiterst duidelijk moeten zijn.
Any postponement, therefore, however reluctant, would be interpreted as a sign of hesitation on a subject on which we have to be extremely clear.

Traduzioni simili a "met tegenzin" in inglese

met avverbio
met preposizione
met congiunzione
English
tegenzin sostantivo

Esempi di utilizzo "met tegenzin" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDe lidstaten hebben uw voorstellen in het verleden vaak met tegenzin ondersteund.
The Member States have in the past supported this good initiative of theirs only with reluctance.
DutchSommigen waren er met flinke tegenzin. ~~~ Eerst zeiden ze: "We doen al aan biomimetica.
What they said to us at first was, you know, we already do biomimicry.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik heb weliswaar voor dit verslag gestemd, maar met zeer grote tegenzin.
Madam President, I voted in favour of this report but extremely reluctantly.
DutchIk kan dit verslag slechts met grote tegenzin steunen omdat de toon niet helemaal juist is.
I can only support this report very reluctantly because the tone of it is not quite right.
DutchMet tegenzin zal ik instemmen met het voorstel van de Commissie zonder verdere amendementen dus.
I shall thus reluctantly endorse the Commission proposal without any further amendments.
DutchDe overheid geeft haar monopolies slechts met tegenzin uit handen.
Public monopolies are, more often than not, phased out reluctantly.
DutchHet Europees Parlement heeft dit onlangs voor de muntstukken met tegenzin goedgekeurd.
The European Parliament has just accepted this, grudgingly.
DutchEuropa zou uiteindelijk schoorvoetend en met tegenzin kunnen instemmen met een minimale uitkomst.
Europe could settle, reluctantly and grudgingly, at the end of the day, for a minimalist outcome.
Dutch-- Ik voel mij verplicht me op dit belangrijke moment van stemming te onthouden, maar ik doe dat met tegenzin.
   – It is with reluctance that I feel myself forced to abstain on this crucial vote.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb met tegenzin voor de motie van afkeuring tegen de Commissie gestemd.
Mr President, it was with some regret that I voted for the motion of censure against the Commission.
DutchIk breng mijn stem uit voor dit verslag, zij het met tegenzin.
I am reluctantly voting in favour of this report today.
DutchMet tegenzin kan ik instemmen met de voorgestelde constructies, maar de echte problemen zijn daarmee niet opgelost.
I reluctantly endorse the proposed structures, but they will not solve the real problems.
DutchEr is een enorm negatieve attitude in het Verenigd Koninkrijk, het land waartoe ik met tegenzin behoor.
There is a tremendous negative attitude in the United Kingdom, the state to which I reluctantly belong.
DutchIk accepteer ook de verklaring, zij het dan met tegenzin.
I also accept the declaration, albeit reluctantly.
DutchDe Commissie heeft met tegenzin gehoor gegeven aan ons verzoek.
DutchMet tegenzin hebben wij het compromis ondersteund dat gevonden was tijdens de bemiddeling met de Raad.
It is with regret that we have supported the compromise reached during the conciliation procedure with the Council.
DutchDaarom heb ik slechts met tegenzin voor dit Statuut gestemd.
DutchWel met grote tegenzin, dat moet gezegd.
I did so with a heavy heart, or something approaching it.
DutchIk stem met tegenzin vóór deze resolutie.
DutchLaten we nú het groene licht geven voor het openen van de onderhandelingen met Turkije, niet met tegenzin, maar enthousiast.
Let us give the green light now to the opening of negotiations with Turkey, not grudgingly, but with enthusiasm.