"lokaal" traduzione inglese

NL

"lokaal" in inglese

NL lokaal
volume_up
{het}

lokaal (anche: ruimte, plek, zetel, plaats)
volume_up
place {sostantivo}
Schotland beschikt in zijn geheel over 462 verschillende programma's voor kustbeheer, waarvan twee derde vanuit lokaal niveau opereert.
Scotland, as a whole, has 462 different coastal plans in place, almost three quarters of them locally based.
Er is een scherpe en duidelijke wetgeving nodig, omdat wij allemaal weten dat de daadwerkelijke inspecties op lokaal en regionaal niveau plaatsvinden.
Clear and focused legislation is needed, because we all know that the real inspections take place on the ground, locally and regionally.
Het is belangrijk dat de EU een vooruitstrevend beleid voert op dit gebied, maar de uitvoering moet plaatsvinden op nationaal, regionaal og lokaal niveau.
It is important that the EU puts forward a progressive policy in this area, but implementation shall take place at National and regional or local level.
lokaal (anche: ruimte, speling, kamer, vertrek)
volume_up
room {sostantivo}
Om hen niet te ondervragen in een lokaal waar iedereen passeert.
They should not be cross-examining these people in a room which is a general thoroughfare.
Leugenspotters zijn niet die kinderen achterin het lokaal, die roepen: "Hebbes!
Liespotters aren't those nitpicky kids, those kids in the back of the room that are shouting, "Gotcha!
So this is the lab at the high school, and the principal there is in love with this room.
lokaal (anche: kamer, vertrek)
volume_up
chamber {sostantivo}

Esempi di utilizzo "lokaal" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchWe moeten lokaal werken, maar we moeten ook werken over het gehele oceaanbekken.
We need to work locally, but we also need to work ocean-basin-wide.
DutchVolgens mij is de beste manier waarop ik kan helpen, erg, erg lokaal.
I feel that the best way I can help out anything is to help out very, very locally.
DutchEén van de ouders was op bezoek die dag, die zat achterin het lokaal.
She read two sentences. ~~~ By the third sentence, she was in tears. ~~~ I was in tears.
DutchDe praktische werkzaamheden om mensen aan het werk te krijgen vinden plaats op lokaal niveau.
Practical work aimed at getting people into employment is done locally.
DutchHet is onmiskenbaar een probleem op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
However, if the Member States should so desire, we obviously have nothing against taking on this task.
DutchDe huidige computer is een systeem waarbij je gegevens lokaal opslaat.
What you have here is a system where you store data locally.
DutchZe moeten voedzaam zijn, en ze moeten lokaal geproduceerd zijn.
They have to be nutritious, and they have to be locally produced.
DutchEn op lokaal niveau wordt een begin gemaakt met democratisch bestuur.
Democratic practices are being introduced at village level.
DutchMaar waar ze heel goed in waren, was het heel lokaal houden.
But what they were very good at doing was making it very localized.
DutchWe kennen de vervoersproblematiek op internationaal, nationaal, maar ook lokaal niveau.
We are familiar with the problems of transport, which affect us internationally, nationally, and also locally.
DutchJH: Mijn vraag voor jullie is, wie is de baas in dat lokaal?
JH: My question to you is, who's in charge of that classroom?
DutchOp lokaal niveau moet men de bevoegdheid hebben om snel en efficiënt te kunnen optreden en ingrijpen.
People locally need to have powers to make the necessary arrangements to act quickly and efficiently.
DutchVroeger werden levensmiddelen lokaal geproduceerd en geconsumeerd.
In the past, food was produced and consumed locally.
DutchKwesties van deze soort dienen regionaal en lokaal te worden aangepakt, voorzover dat mogelijk is.
Issues of this type should be dealt with at regional and sub-regional levels insofar as that is possible.
DutchBelangrijk is dat het MKB bij het proces betrokken wordt en dat gebruik wordt gemaakt van de lokaal beschikbare knowhow.
The commitment of SMEs and skills and know-how to projects is an important priority.
DutchMaar netwerken, markten waar voedsel lokaal verbouwd wordt.
But networks, markets where food is being grown locally.
DutchDe meeste synthetische drugs kunnen immers lokaal geproduceerd worden.
DutchDergelijke besluiten moeten op lokaal niveau worden genomen.
We need a decision of that kind to be taken locally.
DutchEen lokaal met 50 studenten kan afschrikwekkend zijn.
Classroom with 50 students could be don thing for anyone.
DutchHet overgrote deel wordt lokaal of nationaal verhandeld.
The overwhelming bulk is traded locally or nationally.