"horten" traduzione inglese

NL

"horten" in inglese

NL horten
volume_up
{verbo}

Esempi di utilizzo "horten" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchMijnheer de Voorzitter, de opbouw van het beleid voor economische en sociale cohesie gaat met horten en stoten.
Mr President, it is not easy to shape a policy of economic and social cohesion.
DutchDoor haastiger te werk te gaan en bijgevolg met horten en stoten vooruit te komen, of door blijk te geven van een echte toekomstvisie?
Will it be through hasty, piecemeal initiatives, or through a genuine vision of the future?
DutchDit proces gaat met horten en stoten.
DutchOmdat het spel met horten en stoten zou kunnen verlopen, weten we niet welke de gevolgen zullen zijn, uit welke hoek ze ook komen.
With all the asymmetric shocks that it might cause, we do not know what the consequences will be or where they will stem from.
DutchHet afscheidingsproces van Eritrea is opvallend vreedzaam verlopen, maar het democratiseringsproces is met horten en stoten op gang gekomen.
The secession of Eritrea proceeded remarkably peacefully, but the democratization process has been very much a stop and start affair.
DutchHet vredesproces verloopt met horten en stoten en de crisis die zich onlangs in Jeruzalem heeft afgespeeld, wekt dan ook een legitieme onrust op.
Of course there have been delays and hesitations in the peace process, and the recent crisis in Jerusalem gives legitimate grounds for concern.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, vaak wordt gezegd dat de wereld met horten en stoten vooruit gaat en dat geldt naar mijn mening zeker voor Zuid-Afrika.
Mr President, Commissioner, it is often said that history repeats itself and, with regard to South Africa, this seems to be happening.