"gestroomlijnd" traduzione inglese

NL

"gestroomlijnd" in inglese

NL

gestroomlijnd {aggettivo}

volume_up
gestroomlijnd
Om ze te versterken moeten ze gestroomlijnd en gemoderniseerd worden.
To strengthen them, they must be streamlined and modernised.
Ten derde dienen de procedures net als bij ECHO te worden gestroomlijnd.
Third, as with ECHO, the procedures must be streamlined.
En dan is er nog het feit dat we gestroomlijnd zijn.
And then again, there is the fact that we are streamlined.

Esempi di utilizzo "gestroomlijnd" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDe politieke en bestuurlijke procedures moeten in de toekomst zeer zeker gestroomlijnd worden.
Certainly, political and administrative procedures need streamlining in the future.
DutchMet deze samenvoeging werd de communautaire wetgeving gestroomlijnd.
A chastened Parliament confined itself to adopting sixteen amendments at second reading.
DutchZe hebben hun sector " gestroomlijnd " waardoor 50 % van de arbeidsplaatsen is verdwenen.
Jobs in the industry have been " rationalised " by 50 %.
DutchDe uitwisseling van informatie zou kunnen worden gestroomlijnd.
The exchange of information could be rationalised.
DutchZij moet daarom worden gestroomlijnd, en een duidelijk tijdschema krijgen om het werk van de WTO te kunnen ondersteunen.
It must be given a clear timetable so that it can give support to the various projects.
DutchZo dient allereerst de samenwerking tussen de Commissie en de nationale bureaus verder te worden verbeterd en gestroomlijnd.
First, the Commission should improve and speed up cooperation with national agencies even more.
DutchHet enige verschil tussen toen en nu is dat de kapitaalaanvoer dankzij de huidige programma's beter gestroomlijnd kan worden.
All that has changed is the fact that the programmes now advocate coordinated action for this capital.
DutchDit voorstel is innovatief omdat de bestaande reglementering wordt gestroomlijnd en vereenvoudigd.
It is indeed innovative in terms of the consolidation and simplification of the various rules in existence on the matters in question.
DutchDat zou een gestroomlijnd orgaan moeten zijn waaraan de lidstaten bevoegdheden, personeel en materieel geven.
This would be a versatile, flexible body endowed with its own powers and with human and material resources supplied by the Member States.
DutchOp de derde plaats heeft de uitbreiding gevolgen voor het PHARE-programma, wiens doelstellingen gestroomlijnd moeten worden.
Thirdly, the enlargement has implications for the PHARE programme which will need to undergo a rationalization of its objectives.
DutchZeker, de uitdagingen van Lissabon nopen tot een agenda ten behoeve van een sociaal beleid waarvan de uitgaven en de follow-up zijn gestroomlijnd.
Without doubt, the Lisbon challenges impose the need for an agenda to achieve a rationalised social policy in terms of spending and monitoring.
DutchBepaalde procedures moeten vereenvoudigd worden, de verschillende activiteiten van Commissie-lidstaat-regio's moeten gestroomlijnd en geharmoniseerd worden.
It is vital that certain procedures be simplified and that the various activities of the Commission, Member States and regions be rationalized and harmonized.
DutchTen eerste: de aanneming van een geheel van geïntegreerde richtsnoeren waarmee de verschillende nu lopende processen op elkaar kunnen worden afgestemd en gestroomlijnd.
Firstly, there is the adoption of a set of integrated guidelines making it possible to synchronise and rationalise the various processes which exist at present.
DutchOp deze wijze kan de vervuiling, die schadelijk is voor het milieu, worden teruggedrongen en het proces van recycling en verwerking worden gestroomlijnd.
In this way numerous pollutants, often harmful to the environment, would be eliminated and this would enable the process of recycling and disposal to be organised more efficiently.
DutchDit weldoordachte voorstel, waarmee de instrumenten van de Gemeenschap dus worden gestroomlijnd, vergroot de samenhang en de synergie tussen en de doeltreffendheid van die instrumenten.
This is a well thought-out proposal, which rationalises Community instruments, increasing their coherence and synergy and making them more effective.
DutchDe Commissie is bereid onder leiding van het Zweeds voorzitterschap mee te denken over de manier waarop de werkzaamheden van de Raad kunnen worden gestroomlijnd.
The Commission is willing to play its part, under the leadership of the Swedish Presidency, in this task of discussing and streamlining the Council's methods for taking action.