"deponeren" traduzione inglese

NL

"deponeren" in inglese

NL deponeren
volume_up
[deponeerde|gedeponeerd] {verbo}

De lidstaten hadden hun instrumenten ter ratificatie vóór 1 januari 2005 moeten deponeren.
Member States were due to deposit their instruments of ratification before 1 January 2005.
Het te deponeren materiaal is in vloeibare vorm of in poedervorm.
And this material that's deposited either starts as a liquid form or a material powder form.
Het versmeltingsproces kan gebeuren door smelten en deponeren of deponeren en dan versmelten.
And the bonding process can happen by either melting and depositing or depositing then melting.

Esempi di utilizzo "deponeren" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchHet te deponeren materiaal is in vloeibare vorm of in poedervorm.
And this material that's deposited either starts as a liquid form or a material powder form.
DutchHet versmeltingsproces kan gebeuren door smelten en deponeren of deponeren en dan versmelten.
And the bonding process can happen by either melting and depositing or depositing then melting.
DutchIn de betreffende landen waar corrupte mensen miljoenen deponeren, wordt geen enkele vraag gesteld.
In these countries they put millions in and nobody asks them anything.
DutchEr worden zulke lage eisen geteld aan een nieuw product dat iedereen alles kan deponeren.
Very low novelty standard, anybody can register anything.
DutchImmers, als niemand geld zou deponeren bij de banken, dan zou er ook geen geld geleend kunnen worden.
This is the flipside of lending, since, if no one placed money in banks, there would be no money to lend.
DutchLaatste punt: velen willen de veiligheid van de Europese Unie het liefst in Washington deponeren en het daaraan delegeren.
Lastly, many people would prefer to leave the security of the European Union in the hands of Washington.
DutchJonge creatieve geesten hebben zelfs de 35-urige werkweek, zoals die is ingevoerd door de vorige regering van mijn land, weten te deponeren.
Young creators have even managed to patent the 35-hour working week imposed by the previous government of my country.
DutchOostenrijk heeft op 27 augustus met het deponeren van de ratificatieoorkonde bij de VN in New York het Protocol van Cartagena geratificeerd.
Austria ratified the Cartagena Protocol this year, depositing the instrument of ratification with the UN in New York on 27 August.
DutchDaarom pleit ik als rapporteur voor het verplicht deponeren in de archieven van een kopie van iedere Europese film die is gemaakt om algemeen vertoond te worden.
That is the reason why I, as rapporteur, recommend the compulsory depositing of every European film made for public distribution in the archives.
DutchInmiddels heeft president Poetin de ratificatiewet ondertekend en we wachten op het deponeren van de ratificatie bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Meanwhile, President Putin has signed the ratification act and we are waiting for the ratification to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
DutchNet als alle gerechtelijke procedures waar ook ter wereld volgen deze hun eigen tempo, omdat het van essentieel belang is dat alle betrokken partijen hun argumenten kunnen deponeren.
Like all court procedures anywhere in the world they move at their own pace because it is absolutely essential that all parties put their arguments on paper.
DutchWie in dit stadium nog steeds de moed heeft deze maatregelen te willen uitstellen, moet voorzorgsmaatregelen nemen om te vermijden dat de boeren al dat rundvlees voor zijn deur komen deponeren.
Anyone who, at this stage, still has the nerve to put things off can hardly complain if the farmers come and tip all their beef in his front garden.
DutchKruidengeneesmiddelen moeten bovendien worden gezien als een ecologisch alternatief voor de talloze natuurvreemde chemicaliën die we in de vorm van chemische geneesmiddelen in de natuur deponeren.
Herbal medicine must, moreover, be seen as an ecologically sound alternative to the many unnatural chemicals we let out into the environment in the form of chemical medicine.