"bijbrengen" traduzione inglese

NL

"bijbrengen" in inglese

NL bijbrengen
volume_up
[bracht bij|bijgebracht] {verbo}

I'll teach you some respect!
Zolang je je kinderen informeert over andere religies dan mag je -- zo vroeg je maar wilt en welke je maar wilt, ze elke overtuiging bijbrengen die je ze wilt leren.
As long as you inform your children about other religions, then you may -- and as early as you like and whatever you like -- teach them whatever creed you want them to learn.

Esempi di utilizzo "bijbrengen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchTegen 7 minuten en 30 seconden moesten ze me eruit halen en weer bijbrengen.
And by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
DutchWij moeten de mensen echter ook een nieuwe manier van denken bijbrengen.
But we also need to talk about equipping people with new ways of thinking.
DutchIk geloof dat hen dit veel zal bijbrengen en dat het ook hun omzetcijfers zal kunnen doen vergroten.
I believe that this will greatly benefit them and can also boost their returns.
DutchWij moeten de mensen naast vakkennis ook sociale vaardigheden en zelfkennis bijbrengen.
People must be equipped not just with technical skills, but with social and personal skills as well.
DutchMaar wanneer Einstein wat ontspanning nodig heeft van het kennis bijbrengen, vindt ze het zeer leuk van kunst te genieten.
But when Einstein needs to relax from her job educating the public, she loves to take in the arts.
DutchWe hebben een dure plicht: kennis bijbrengen om de ander in al zijn rijkdom en anderszijn te kunnen leren kennen.
It is an obvious and essential duty: knowledge with a view to recognising the full wealth and differences of others.
Dutch. ~~~ Hij onderzocht of je mensen meer zelfvertrouwen kon bijbrengen.
It was a notion that really came out of Albert Bandura's work, who studied whether people could get a sense of empowerment.
DutchMeer in het bijzonder moeten wij de jeugd in het middelbaar onderwijs en aan de universiteiten ondernemingszin bijbrengen.
We should, in particular, support the inculcation of the entrepreneurial culture in our secondary schools as well as in our universities.
DutchVandaag de dag moeten we de Europese volkeren een beter begrip bijbrengen van de beginselen van de eerbiediging van democratie, vrijheid en mensenrechten.
Today we should foster among Europe’ s peoples understanding of the principles of respect for democracy, freedom and human rights.
DutchDie opleiding moest de adviseur de kennis bijbrengen van alle essentiële wettelijke, reglementaire en administratieve voorschriften rond dergelijke transporten.
This professional training would be targeted at awareness of the terms of the legislation, regulations and administrative conditions applicable to such transport.
DutchWe moeten psychische aandoeningen zien te voorkomen en de Europese burgers en regeringen bijbrengen dat dit soort aandoeningen niet eng zijn, maar ook niet mogen worden genegeerd.
We need to help prevent illness and we need to educate peoples and governments in Europe that mental illness is not to be feared, not to be ignored.
DutchIk zou bijvoorbeeld overweging I kunnen noemen en kunnen zeggen dat we mensen respect voor de ander moeten bijbrengen, hun leren de dialoog aan te gaan en tolerantie op te brengen.
I could, for example, mention Recital I and say that we must work towards educating people to respect others, to hold dialogue and to show tolerance.
DutchOnze kinderen zijn de toekomst en wij moeten er dan ook voor zorgen dat wij hun respect bijbrengen voor de waardigheid van ieder mens, van zowel man als vrouw, van zowel volwassene als kind.
Our hope lies with our children and in trying to ensure that we inculcate in them a respect for the dignity of every human being, male and female, adult and child alike.