"bij vergissing" traduzione inglese

NL

"bij vergissing" in inglese

NL bij vergissing
volume_up
{avverbio}

bij vergissing (anche: verkeerd, abusievelijk, per abuis)
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb bij vergissing voor amendement 39 gestemd.
Mr President, ladies and gentlemen, I voted in favour of Amendment No 39 by mistake.
Bij vergissing was de export van inhaleertoestellen voor astmalijders en pijnstillende pompen voor kankerpatiënten verboden.
By mistake, the export of inhalers for asthma sufferers and of pain-relieving cancer pumps had been banned.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ik bij de stemming over amendement 7 van het verslag-McCarthy bij vergissing voor heb gestemd.
Madam President, I just wanted to point out the fact that I voted in favour of Amendment No 7 of the McCarthy report by mistake.

Traduzioni simili a "bij vergissing" in inglese

bij sostantivo
English
bij avverbio
bij preposizione
bij pronome
English
bij- aggettivo
vergissing sostantivo

Esempi di utilizzo "bij vergissing" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchIk heb bij vergissing tegen het door de GUE/NGL ingediende amendement 38 gestemd.
I mistakenly voted against Amendment No 38, tabled by the GUE/ NGL Group.
DutchEn het leger heeft de moord, " bij vergissing ", op zes kinderen in Pueblo Rico, op 15 augustus ll., erkend.
The government has recognised the " accidental " killing of six children in Puerto Rico on 15 August.
DutchZelf heb ik ettelijke malen bij vergissing verkeerd gestemd.
I myself have made dozens of mistakes of that kind.
DutchBij vergissing heeft de Voorzitter anders beslist.
DutchBij vergissing is in het verslag een alinea opgenomen over de strijd tegen fraude, corruptie en drugshandel.
A paragraph was erroneously included in the report relating to combating fraud, corruption and the trafficking of drugs.
DutchMijnheer de Voorzitter, waarde collega's, in het vorige debat heb ik mijn spreektijd bij vergissing verre van opgebruikt.
Mr President, ladies and gentlemen, in the previous debate I mistakenly did not use up nearly all my speaking time.
DutchWe hebben er bij vergissing voor gestemd.
DutchBij vergissing werd in het oorspronkelijk voorstel geen gewag gemaakt van mainstreaming of het beleid inzake gelijke kansen.
For reasons of oversight there was no mention of mainstreaming or of equal opportunities or the gender perspective in the original document.