"beneden" traduzione inglese

NL

"beneden" in inglese

NL beneden
volume_up
{avverbio}

beneden (anche: naar beneden, omlaag, neer, omver)
volume_up
down {avv.}
Kaposi-sarcoom-geassocieerd herpes virus geeft een mooi signaal hier beneden.
And Kaposi's sarcoma-associated herpes virus gives a nice signature down here.
Hier is de echte Flyfire die naar beneden gaat om een regelmatige rooster te vormen.
Here is the real Flyfire control and going down to form the regular grid as before.
Mijn expeditie was beneden in kamp drie, terwijl die kerels daar boven zaten in de storm.
My expedition was down in Camp Three, while these guys were up there in the storm.
Ik wil dat iedereen beneden ook meedoet en iedereen hier.
And I want everybody downstairs also to join in with me and everybody here.
(Voice: Steve, ik heb beneden nog wat extra hoeden.)
(Voice: Steve, I have some additional hats downstairs.)
Dus we namen een kamer beneden in de kelder die als een soort van Abu Ghraib gebruikt was.
So we took a room downstairs in the basement that had been used as sort of an Abu Ghraib annex.
beneden (anche: onder)
volume_up
infra {avv.}

Esempi di utilizzo "beneden" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchMijns inziens is dit verslag beneden de waardigheid van het Europees Parlement.
I believe that this way of working is not worthy of the European Parliament.
DutchIn beide gevallen zullen wij, als we niet oppassen, naar beneden toe nivelleren.
In both cases, unless we are careful, we shall see a lowering of standards.
DutchGenetici weten dit, maar sindsdien werd het aantal elk jaar naar beneden bijgesteld.
Geneticists will know this, but every year since, it's been revised downwards.
Dutch-- Voorzitter, ik zal proberen klaar te zijn voor het dak naar beneden komt.
Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
DutchHet loon van de commissarissen moet ook naar beneden vooraleer er nieuwe benoemd worden.
The salaries of Commissioners should also be reduced before appointments are made.
DutchHet aandeel van het Parlement in de administratieve uitgaven blijft beneden die grens.
At no point do we go over Parliament's 20 % share of administrative costs.
DutchDat is toch beneden alles en het is hoog tijd dat we de lidstaten wakker schudden.
It is simply not good enough, so make sure you in the Member States get your act together.
DutchHelaas was er maar één doel: de begroting beneden de 1.01 procent te houden.
Unfortunately, there was only one objective: for the overall budget not to exceed 1.01 %.
DutchHet is beneden alle peil dat iemand dit zelfs maar durft te suggereren.
It is infamous for anybody to even infer that is the reason for his absence.
DutchHet gedrag van de lidstaten en de Raad in deze zaak is werkelijk beneden alle peil.
The behaviour of the Member States and the Council in all of this has been quite appalling.
DutchJe ziet holdingpatronen die zich ontwikkelen beneden in het scherm.
You see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
DutchLinks beneden zie je een foto van parelmoer gevormd uit zeewater.
On the lower left there is a picture of mother of pearl forming out of seawater.
DutchDat mogen wij als Europeanen gewoon niet aanvaarden, dat is beneden onze waardigheid u2026
For us as Europeans, that is simply not acceptable, it is unworthy of us …
DutchDe kredieten voor betalingen zijn echter met 300 miljoen euro naar beneden bijgesteld.
The appropriations for payments have, however, been adjusted downwards by EUR 300 million.
DutchDe huidige nationale bedragen kennen extremen, zowel naar boven als naar beneden.
The present national figures include extremes of high and low.
DutchWij zijn van mening dat het aantal begrotingslijnen naar beneden moet.
We are of the opinion that the number of budget lines must be reduced.
DutchDe kwaliteit van leven, van slapen van de omwonenden is beneden alle peil gezakt.
The quality of life - and sleep - of the people living in the vicinity is appalling by any standard.
DutchTot besluit, mijnheer de commissaris, zijn de middelen, 650 miljoen ecu, absoluut beneden de maat.
To conclude, Commissioner, the resources of ECU 650 m are clearly inadequate.
DutchAls je stroom hebt, heeft deze machine hier beneden alles in huis.
When you have electricity, everything in this machine begins in the base.
DutchIn sommige lidstaten liggen de cijfers beneden de 10 procent.
In Germany, over ten years of all-out effort have enabled us to achieve 35 %.