"behoedzaamheid" traduzione inglese

NL

"behoedzaamheid" in inglese

EN

NL behoedzaamheid
volume_up
{de}

behoedzaamheid (anche: waarschuwen, voorzichtigheid)
volume_up
caution {sostantivo}
En daarom moeten wij met grote behoedzaamheid dit onderwerp aanpakken.
For that reason we must approach this subject with great caution.
But Parliament calls for caution to be mixed with enthusiasm.
De buitensporige behoedzaamheid van de Raad bevreemdt mij.
I am puzzled by the Council's excessive caution.

Esempi di utilizzo "behoedzaamheid" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchIk ben er ook van overtuigd dat u alle mogelijke behoedzaamheid en discretie betracht.
I am also quite sure that you all operate discretely and maintain confidentiality.
DutchGaat u zo door, mijnheer de Voorzitter, met dezelfde behoedzaamheid en slagvaardigheid.
Keep to this course, Mr President, with this prudence and this strength.
DutchGezien de onzekerheden die op dit gebied nog bestaan is de grootst mogelijke behoedzaamheid geboden!
Given the uncertainties that remain in this area, we must be as prudent as we can!
DutchHet derde beginsel dat wordt veronachtzaamd is dat van de behoedzaamheid.
For example, not a word has been said about the disastrous consequences of rail privatisation in the United Kingdom.
DutchFinanciële behoedzaamheid mag niet als excuus worden aangevoerd om steeds meer mensen tot armoede te veroordelen.
I urge that financial prudence is not made an excuse to drive more people down into poverty.
DutchEr moet met grote behoedzaamheid gewerkt worden.
DutchIk verzoek iedereen die aan deze discussie deelneemt om de grootst mogelijke genuanceerdheid en behoedzaamheid aan de dag te leggen.
I would ask for all those who wish to participate in this discussion to do so with the utmost sensitivity and care.
DutchWij stemmen uitsluitend voor dit verslag omdat hierin wordt gepleit voor behoedzaamheid, hetgeen ons een goede zaak lijkt voor de consument.
We are only voting for this report because it advocates prudence, which we consider beneficial to consumers.
DutchMeer in het algemeen vind ik dat er, ook als er veel betere gegevens beschikbaar zijn, grote behoedzaamheid moet worden betracht bij de interpretatie.
More generally, and even with much better data, a cautious approach must be adopted to interpretation.
DutchDesondanks moet de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening in de suikersector met de grootste behoedzaamheid worden aangepakt.
Nonetheless, the issue of reform of the common organisation of the market in sugar should be approached very carefully.
DutchVandaar onze behoedzaamheid.
DutchDit is iets unieks en toont aan dat wij dezelfde financiële behoedzaamheid aan de dag hebben gelegd als de Raad elders in de begroting.
That is unique and it shows that we have been showing the same level of financial prudence as that which the Council has sought to apply to other areas of the budget.
DutchWij zeggen daarom ja tegen opneming in het Verdrag, maar met de nodige behoedzaamheid en indien ook de milieutechnische, sociale en culturele aspecten worden opgenomen.
So, yes to incorporation into the treaty, but with the proper precautions, including these environmental, social and cultural aspects.
DutchGezien de grote illegale visserij en de steeds grotere schaal waarop deze plaatsvindt, adviseerden enkele lidstaten deze verzoeken met de nodige behoedzaamheid te bezien.
In view of the considerable amount of illegal fishing and its gradual increase, several members of the CCAMLR recommended adopting an attitude of greater precaution when examining applications.