NL accent
volume_up
{neutro}

accent (anche: nadruk, uitspraak, klemtoon, klem)
volume_up
accent {sostantivo}
Desalniettemin wordt in het voorstel het accent gelegd op vrije concurrentie.
Nevertheless, it places the accent on free competition.
Als u mijn accent hoort, zult u zeker niet verbaasd zijn dat ik deze vraag stel.
From my accent I am sure you will not be surprised by my question.
Met een vet Arabisch accent, dacht ik: "Berfect."
In a thick Arabic accent, my brain went, "Berfect."

Esempi di utilizzo "accent" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchOp de eerste plaats lag het accent op de afschaffing van de interne grenzen en controles.
Initially the emphasis was on the abolition of frontiers and internal controls.
DutchHet accent zal liggen op bepaalde aspecten van dit soort energiebronnen.
A number of specific aspects of various forms of renewable energy will be emphasised.
DutchDit betekent dat het accent moet liggen op het stimuleren van de lokale productie.
This means that the focus should be on stimulating local production.
DutchHet accent van dit evenement zal liggen op actuele trends bij fusies en fusiecontrole.
The main emphasis of this event will be on current trends in mergers and merger control.
DutchEn daar verschil ik misschien een beetje in accent met onze rapporteur Wim van Velzen.
On this point I perhaps differ slightly in emphasis from our rapporteur, Wim van Velzen.
DutchZowel boeren als consumenten zullen blij zijn met het nieuwe accent op voedselkwaliteit.
Both farmers and consumers will welcome the new emphasis on food quality.
DutchIk wilde het accent leggen op zes punten die mij van wezenlijk belang lijken.
I should like to emphasize six points which seem to me essential.
DutchIn het budget voor buitenlands beleid blijft het accent liggen op de steun voor de Balkanlanden.
One priority area in the budget for external policies is aid for the Balkan states.
DutchWij steunen evenwel het besluit van de Raad om de sancties een ander accent te geven.
The mood in Belgrade is becoming less predictable by the day.
DutchTerecht legt u het accent op onderzoek, innovatie en het concurrentievermogen van de Europeanen.
You are right to put the emphasis on research, innovation and Europeans’ competitiveness.
DutchOm de uitstoot terug te dringen moeten we veel sterker het accent leggen op het openbaar vervoer.
In order to reduce emissions we need a strong shift to public transport.
DutchIk ben heel blij met het accent dat collega Maaten heeft gelegd op de gevaren van passief roken.
I very much welcome the emphasis which Mr Maaten placed on the dangers of passive smoking.
DutchDaar moet het accent op gelegd worden in het nieuwe vijfjarenprogramma.
Priority must be given to this in the new five year programme.
DutchUiteraard zullen wij het accent soms op verschillende dingen leggen.
Of course there will be some differences of emphasis between us.
DutchHet tweede punt waar ik het accent op wilde leggen, is de doelmatigheid.
The second aspect I wish to emphasize is that of efficacy.
DutchHet Europees Parlement heeft ook steeds weer het accent gelegd op de technologische noodzaak.
Precisely this technological necessity has been repeatedly emphasized by the European Parliament.
DutchIk juich toe dat in de Commissievoorstellen voor het Europees Visserijfonds het accent op duurzaamheid ligt.
I welcome the focus on sustainability within the Commission’ s EFF proposals.
DutchStaat u me toe een bijzonder accent te leggen op twee belangrijke elementen.
May I highlight two important elements in the report.
DutchHet accent moet vooral komen te liggen op energiebesparing.
We must, on the one hand, encourage energy savings wherever possible.
DutchDe rapporteur heeft terecht het accent gelegd op de complexiteit en het belang van de wapenexport.
The rapporteur quite rightly stresses the complexity and importance of the arms exports issue.