"rent" traduzione inglese

NO

"rent" in inglese

volume_up
rent {agg. n}
EN
EN
EN

"rent" in norvegese

volume_up
rent {sostantivo}
NO
NO

rent {aggettivo neutro}

volume_up
rent (anche: tom)
Det smakte søtt og rent som om man tok en bit av havet.
It tasted sweet and clean, like you were taking a bite of the ocean.
Her er en tåkefanger, som - dersom du lever i et fuktig, jungellignende område - vil destillere rent og drikkbart vann fra luften.
Here's a fog-catcher, which, if you live in a moist, jungle-like area, will distill water from the air that's clean and drinkable.
Det er i stand til å lage ett tusen liter med rent drikkevann om dagen fra hvilken som helst kilde -- saltvann, forurenset vann, kloakk -- for mindre enn to cent pr liter.
It's able to generate a thousand liters of clean drinking water a day out of any source -- saltwater, polluted water, latrine -- at less than two cents a liter.
EN

rent {sostantivo}

volume_up

Sinonimi (inglese) per "rent":

rent

Esempi di utilizzo "rent" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

NorwegianPlast blir ikke rent av smelteprosessen slik som glass og metall.
Plastic is not purified by the re-melting process like glass and metal.
NorwegianDere skjønner, selv om aluminium utgjør 8,3 prosent av jordens masse, fins det ikke som rent metall.
You see, even though aluminum is 8.3 percent of the Earth by mass, it doesn't come as a pure metal.
NorwegianMan kan forestille seg at man kanskje da kan bruke rent protein til å føre lys, så vi har laget optiske fibre.
You can imagine that then maybe you can use a pure protein to guide light, and so we've made optical fibers.
NorwegianOg dette skal presenteres rent faktisk, ærlig og direkte uten noen vinkling, til alle barn i landet.
And this should be presented factually, straightforwardly, with no particular spin, to all of the children in the country.
NorwegianSå hvis de 12 000 stolene skremte meg rent i tall, Så vil jeg at du skal se for deg en million mennesker.
Now if those 12,000 chairs freaked me out with the sheer number, I want you just for a second to think of a million people.
NorwegianDette er parametere som det ikke er behov for rent teknisk under annonseforespørselsprosessen, men som kan øke inntektene betraktelig og gi bedre rapportering når de konfigureres på riktig måte.
These are parameters that are not technically required during the ad request process, but can significantly enhance your revenue and reporting when properly configured.