"chiodino senza testa usato dai calzolai" traduzione inglese

IT

"chiodino senza testa usato dai calzolai" in inglese

IT chiodino senza testa usato dai calzolai
volume_up
{aggettivo}

chiodino senza testa usato dai calzolai

Traduzioni simili a "chiodino senza testa usato dai calzolai" in inglese

chiodino sostantivo
chiodare verbo
English
chiodo sostantivo
senza preposizione
senza
English
testa sostantivo
testa!
English
testare verbo
usato aggettivo
usato verbo
usare verbo
dai avverbio
English
dai interiezione
English
dai preposizione
English
dai verbo
dai! interiezione
dai!
English
dare sostantivo
English
dare verbo
calzolaio sostantivo