EN

wedded {aggettivo}

volume_up
Next, and seated on backed benches, were the matrons, the wedded and widowed women.
Ezután támlás padokon következtek a matrónák, a férjezett vagy megözvegyült asszonyok.
For surely every other woman at court, wedded or maiden, was as willing to have him as she herself.
Mert bizonyos az is, hogy minden más leány és asszony, hajadon vagy házas, örömmel fogadná Lancelet-t az ágyába, éppúgy, ahogyan Morgaine.
For a moment Viviane was confused-surely Igraine was grown and wedded and widowed, mother of the High King in Caerleon, and Morgause too was wedded and the mother of many sons.
Viviane egy pillanatig nem értette: hiszen Igraine már felnőtt, férjhez ment, megözvegyült, a caerleoni nagykirály anyja, s Morgause is házas, több fiú anyja.
wedded
She has repented her sin, and I-well, I am wedded, as you say, to another.
Megbánta a bűnét, én pedig - nos, mint mondtad, házasember vagyok, a más férje.

Sinonimi (inglese) per "wedded":

wedded
English

Esempi di utilizzo "wedded" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut I thought, now you were wedded-and Gwenhwyfar too deserves to be left in peace.
De úgy gondoltam, házasember vagy - és Gwenhwyfar is megérdemli, hogy békén hagyják.
EnglishWhy, it is the blue stone you wore when we were wedded, Gorlois said, frowning.
- De hiszen ez az a kék kő, amelyet a menyegzőnkön viseltél - ráncolta a homlokát Gorlois.
EnglishI told you when we were wedded, I would never reproach you for barrenness.
Megmondtam neked, amikor megesküdtünk, hogy sosem teszek szemrehányást a meddőségedért.
EnglishAnd I foresaw when Arthur was wedded to Gwenhwyfar that she would bear no child.
És amikor Arthur elvette Gwenhwyfart, előre láttam, hogy asszonya nem szül majd neki gyermeket.
EnglishI have been ready to leave this life ever since I saw Arthur wedded.
- Azóta állok készen elhagyni ezt a világot, amióta Arthur megházasodott.
EnglishThe top dogs are wedded to their ideology to the point that they can't see around it.
A nagykutyáik annyira bele vannak habarodva az ideológiájukba, hogy képtelenek kilátni mögüle.
EnglishAnd yet she could not bear to think of Lancelet wedded to Morgaine.
Mégsem tudta elviselni a gondolatot, hogy Lancelet elvegye Morgaine-t.
EnglishWe are wedded now, and no convent vow or priestly anointment divides us.
Most már jegyesek vagyunk, és nincs az a szüzességi fogadalom vagy papi kenet, ami elválaszthatna.
EnglishCoolness was wedded to discomfort in the form of hard X-rays.
A hideget a kemény röntgensugarak formájában jelentkező kényelmetlenséggel párosították.
English' 'I take it that she is the missing heiress of Verlaine, wedded by proxy to Duke Yvian?
Annyit kivettem, hogy a lány Verlaine hiányzó örököse, akit távollétében adtak hozzá Yvian herceghez.
EnglishMINISTER: Do you, Mark, take Chloe... to be your lawfully wedded wife?
És te, Mark, akarod Chloe... törvényes feleségedül?
EnglishI knew the truth as I spoke it, so fast were thought and word wedded in my mind.
Azonnal felismertem az igazságot, ahogy kiejtettem a számon, olyan gyorsan frigyre lépett az agyamban a szó és a gondolat.
EnglishYes, they would insist that Arthur be wedded, and soon.
Igen, követelni fogják, hogy Arthur házasodjék, s hamarosan.
EnglishAnd do you, Melissa, take Marc to be your wedded husband...
EnglishThis spirit is in her, core wedded perhaps to core.
Benne van a szellem, lényeg egyesült a lényeggel.
EnglishThey agreed with the Captain's suggestion, but the minutes during which they remained wedded to the barge were very long ones.
Egyetértettek a kapitány javaslatával, de a pillanatok, míg az uszály közelében voltak, hosszúnak tűntek.
EnglishAnd when Yvian wedded that pale nothing of a wench, he could demand an accounting of all treasure in his wife's name.
És ha Yvian elvette ezt a sápadt kis semmit, felesége nevében követelheti, hogy minden kincsről számoljanak el neki.
EnglishOn some worlds, and in certain Trantorian classes, women were wedded, then suspended for all but a few hours of the day.
Voltak világok, sőt, a Trantoron is akadtak bizonyos csoportok, melyek előszeretettel alkalmazták a házassági szuszpenziót.
EnglishHe's so wedded to his career.
EnglishAnd I do pity the woman he has wedded.