"way-out" traduzione ungherese

EN

"way-out" in ungherese

EN way-out
volume_up
{aggettivo}

way-out (anche: clean, fair, fine, good)
volume_up
{agg.}
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
Ezen kívül támogatom Tannock úr elképzelését, miszerint "bármilyen kivezető út kivezető út”.
I pulled the rubber almost to maximum and sent the ball-bearing and photograph hissing and spinning way out to sea.
A csúzli gumiját majdnem teljesen kifeszítettem, és a levegben sziszegve pörg csapágygolyót a fényképpel együtt kilttem messzire a tengerbe.
I was a great way out of the hurry now, and so I went on, clear of anybody's inquiry, and brought the bundle of plate, which was very considerable, straight home, and gave it to my old governess.
Most már távolra kerültem a csődülettől, így hát a csomag ezüstöt, amelyik nagyon súlyos csomag volt, egyenesen hazavittem öreg nevelőanyámhoz.
way-out (anche: capital, delicate, exquisite, fine)
volume_up
remek {agg.}
way-out (anche: fey, harebrained, jocose, screwy)
volume_up
furcsa {agg.}
Az életem egy nagyon furcsa szakaszában találkoztál velem.
Seems unusual to find radiation poisoning all the way out here.
Furcsa hogy itt ekkora sugárzást észleltek.
And that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.
És mindez abból fakad, hogy az ateistákat egyfajta különc, furcsa kisebbségnek tekintik.
way-out (anche: charmed, fey, pixied, pixy-led)
way-out (anche: colossal, enormous, gargantuan, gigantic)
Óriási, nincs kijárat!
way-out (anche: spanking, shit hot, wayout)
way-out (anche: wayout)
way-out (anche: wayout)

Sinonimi (inglese) per "way-out":

way-out
way out

Traduzioni simili a "way-out" in ungherese

way sostantivo
out avverbio
Hungarian
to out verbo
Hungarian

Esempi di utilizzo "way-out" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe two old friends shook hands and Kealty made his way back out of the building.
Ezután a két régi barát szó nélkül kezet rázott, és Kealty távozott az épületből.
EnglishYe found a way in... those bold feet of thine may serve to find a way out again.
Ahogy bejöttél, ugyanúgy ki is találsz -felelte nyugodt hangon Elminster.
EnglishSix vehicles were currently on the way, strung out like random beads on a long string.
Hat jármű közeledett pillanatnyilag, mint találomra felfűzött gyöngyök a damilon.
EnglishHe did not charge me with it, he said, for he know well enough which way it came out.
Nem engem vádol ezzel, azt mondta, mert nagyon is jól tudja, hogyan szivárgott ki.
EnglishAnnias could wriggle out of that rather easily - or simply buy his way out of it.'
Annias ezt játszi könnyedséggel hárítaná, vagy egyszerűen kivásárolná magát a bajból.
EnglishAnd he probably thinks that threatening your economy directly is a cheap way out.
Valószínűleg úgy véli, a japán gazdaság közvetlen fenyegetése olcsó kiút.
EnglishThe way she stepped out of that mansion to face those Uzis--she's remarkable.
Ahogy a feleséged kilépett a házból, és szembenézett az Uzikkal - hát az volt valami.
EnglishIt also asked him why he hadn't listened after it had told him it could see a way out.
Megkérdezte tőle, hogy miért nem hallgatta végig, miután azt mondta, van kiút.
EnglishIt was so unfair that things should turn out this way--bad luck seemed to stalk them.
Olyan igazságtalan, hogy így alakulnak a dolgok mintha üldözné őket a balszerencse.
EnglishProbably some KGB chap had just forgotten to flip the switch on the way out.
Lehet, hogy csak valaki elfelejtette lekapcsolni a villanyt, gondolta Small.
EnglishHoly smokes, buddy, he said out loud, what we doing way out here in space?
Szent Habakuk, cimborám mondta fennhangon , mit keresünk mi idekint az űrben?
EnglishLet's go out that way, I said, pointing to a shadowy area of the restaurant.
Menjünk inkább arra! javasoltam, és az étterem egyik félhomályos része felé mutattam.
EnglishI think that there is only one way to get out of the crisis; there are no shortcuts.
Úgy gondolom, hogy csak egy úton lábalhatunk ki a válságból; nincsenek rövidebb utak.
EnglishWithout the creation of new jobs with rights, there can be no way out of this crisis.
Új, jogokkal járó munkahelyek teremtése nélkül nincs kiút ebből a válságból.
EnglishWhat better way to find out than by becoming part of Glover's organization?
Találhatott-e jobb módot erre annál, mint hogy maga is beépüljön Glover szervezetébe?
EnglishThomas Royde stood by the front door, almost as though he would bar the way out.
Thomas Royde úgy állt a főbejárati ajtóban, mint aki el akarja állni a kifelé vezető utat.
EnglishHe stuck his arm all the way out of the window and waved the SUV around him.
Varner kinyúlt karjával az ablakon, és intett a másiknak, hogy kerülje ki.
EnglishWil began, searching for a way out of the trap he felt closing about him.
De te mellette leszel és segítesz próbálta a szűkülő hurokból Wil kihúzni a nyakát.
EnglishMy wife as a child, said Rumfoord abruptly, and he led the way out of the room.
A feleségem gyerekkorában mondta kurtán Rumfoord, és megint előrement, kifelé a szobából.
EnglishSo if you look at it that way, it worked out as well as it possibly could.
Ez igaz, és én annyira örülök, hogy téged választottalak, és nem mást - mondta Tina.