EN to unload
volume_up
[unloaded|unloaded] {verbo}

to unload (anche: to deposit, to dump, to land, to lay down)
to unload (anche: to discharge, to dump, to land, to row)
to unload (anche: to discharge, to dump)
to unload (anche: to empty, to stool, to go to stool)
to unload

Esempi di utilizzo "to unload" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishShe had to cover 160,000 shares of Pynex, stock she was anxious to unload.
De ehhez százhatvanezer Pynex-részvény pozícióját kellett minél hamarabb lezárnia.
EnglishI unload my version of events since he and I left each other early yesterday afternoon.
Előadom Bookernek, mi történt azóta, hogy tegnap kora délután elváltunk egymástól.
EnglishIt takes maybe five seconds for the program to unload, direct to the cell walls.
A program öt másodperc alatt feljön, és egyenesen a sejtfalakra támad.
EnglishKathy and Emery were watching two CSI techs unload the contents of one of two freezers.
Kathy és Emery a hűtőt kipakoló két helyszínelőt és a Tupperware dobozokat figyelte.
EnglishAs I unload the Volvo behind Miss Birdie's dark house, a light snow begins to fall.
Miközben Miss Birdie sötét háza mögött kipakolok a Volvóból, apró pelyhekben esni kezd a hó.
EnglishIt was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
A dokkmunkások reagáltak, de számos ország ugyancsak visszautasította a hajó kirakodását.
EnglishThe best stunt would be to unload it on a hot car dealer, but he probably doesnt know one.
A legjobb megoldás, ha odadobja egy autó-orgazdának, de ilyet feltehetően nem ismert.
Englishsaid Bert with a grin as he helped to unload the tray.
Ez aztán a főpincér! nevetett Bert, és segített lepakolni a tálcáról.
EnglishThat time I unlocked the drawer but did not unload the pistol.
Én kizártam a fiókot, de ezúttal nem szedtem ki a töltényeket a pisztolyból.
EnglishI watch a carload of businessmen unload and stagger into Club Amber.
Nézem, ahogy néhány üzletember kikászálódik egy kocsiból, aztán betántorog az Amber Clubba.
EnglishDeerfield even designed a load-unload system that eliminates any possible time penalty.
A Deerfield még egy ki- és berakodási szisztémát is kidolgozott, ami kizárja a kötbér lehetőségét.
EnglishThe U-Haul was found empty, so they had to unload it somewhere around here, then hide it.
A teherautót üresen találták, tehát valahol itt a környéken kirámolták a tartalmát és elrejtették.
Englishhave no skill at handiwork, nor strength to load or unload goods in the streets for whatever coin is offered.
Nem értek a kézimunkához, és nem vagyok elég erős ahhoz, hogy a kikötőben rakodjak.
EnglishI'm trying to unload all my Picassos, but Dana's not buying.
Meg akarok szabadulni a Picassómtól, de Dana nem hajlandó megvenni.
EnglishThose awaiting pier space in American ports would take weeks to unload.
Azok pedig, amelyek mólóra várakoztak az amerikai kikötődben, hetekig vesztegeltek ott, hogy kirakodják őket.
EnglishI watched two ships unload their miserable cargo.
Két hajót is láttam, amikor kihajtották belőlük a nyomorúságos rakományt.
EnglishI had to unload all the stuff out at McCaslin, remember.
Tudod, hogy az egész holmit le kellett pakolnom McCaslinnél.
EnglishEveryone worked urgently to unload all the tools and the other gear that had been brought to defend and fortify the school.
Mindenki azon igyekezett, hogy mielőbb kimenekítsük a szerszámokat az autókból.
EnglishThe moment will come when I can unload my burdens.
Nemsokára eljön az idő, amikor megszabadulhatsz ettől a tehertől.
EnglishShe needed to make three trips to unload the trunk of the car.
Háromszor fordult, mire behordott a kocsiból mindent.