"testing ground" traduzione ungherese

EN

"testing ground" in ungherese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "testing ground" viene usato.

Esempi di utilizzo "testing ground" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMilitary operations in Africa are all very well, but there is a danger of Africa becoming a testing ground for that type of mission.
Az afrikai katonai hadműveletek mind szépek és jók, de fennáll a veszély, hogy Afrika az ilyen missziók próbaterületévé válik.
EnglishA testing ground, if you like.
EnglishRussia is using Georgia as a testing ground, to establish how much Member States of the Union are prepared to put up with.
Oroszország Grúziát próbaterepként használja: így kíván meggyőződni afelől, hogy az Unió tagállamai mennyire állnak készen arra, hogy eltűrjék a helyzetet.
EnglishIn a cruel experiment, the powers of the time used us as a testing ground to demonstrate their might: they brought in the weapons and we suffered the deaths.
Kegyetlen kísérletben az akkori idők hatalmasai bennünket használtak fel gyakorlópályaként hatalmuk demonstrálására: ők hozták a fegyvereket, és mi szenvedtünk kínhalált.
EnglishSometimes he would hold up his hand and halt them, while he went forward a little, crouching, testing the ground with fingers or toes. or merely listening with one ear pressed to the earth.
Néha fölemelte a kezét és megállította őket, előrement egy kicsit, leguggolt, ujjaival vagy a lábujjával próbálgatta a talajt, vagy a fél fülét a földre hajtva hallgatódzott.

Impara nuove parole

English
  • testing ground

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Rumeno-Italiano.