"to tend" traduzione ungherese

EN

"to tend" in ungherese

EN

to tend [tended|tended] {verbo}

volume_up
Here, a medical technician tends to a wounded soldier on the helicopter ride back to the field hospital.
Itt egy szanitéc ápol egy sérült katonát a tábori kórház felé tartó helikopteren.
She shall acquire merit in housing us, and specially in tending me.
Majd szerezzen érdemet azzal, hogy hajlékot ad, és hogy ápol engem.
In fact, the financial world is tending towards a euro/dollar duopoly.
Tény, hogy a pénzügyi világ az euró-dollár duopólium felé tart.
The Commission and the Council tend, in principle, to talk up the situation - as dramatic as it might be.
A Bizottság és a Tanács alapvetően hajlik arra, hogy a helyzetet - bármilyen drámai legyen is - megszépítse.
I believe that this is tending towards protectionism and that is something that I find difficult to vote in favour of.
Úgy hiszem, ez az irány a protekcionizmus felé hajlik, ami mellett nem szívesen tenném le a voksomat.
Mr Gierek, as rapporteur, is clearly tending to promote the use of coal in energy production, and he represents the best interests of his country in this.
Gierek úr előadóként egyértelműen arra hajlik, hogy támogassa a szén használatát az energiatermelésben; országa legjobb érdekét szolgálja ezzel.
to tend (anche: to drift, to run)
- Szabad kérdeznem, mire irányul ez a kérdezősködés?
She tended to cut up rough, I hear, but suddenly went off to Egypt quite happily for the winter.
A hölgyben, ahogy tudom, nagy volt az elszántság, de a tél közepén hirtelen úgy döntött, hogy Egyiptomba megy, és jókedvűen el is utazott.

Esempi di utilizzo "to tend" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThese states tend to have a healthier economic, social and pension situation.
Ezeknek az országoknak egészségesebb a gazdasága, a szociális és nyugdíjhelyzete.
EnglishWhen an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
Ha a gazdaság recesszióba kerül, az ország valutájának értéke rendszerint csökken.
EnglishThey tend to last forever, unless something comes in from outside and breaks them up.
Majdnem örökké fennállhatnak, hacsak nem jön kívülről valami és össze nem töri.
EnglishShe went immediately to tend to Malingo, who was still curled up on the ground.
Azonnal Malingóhoz szaladt, aki még mindig a földön feküdt, összegörnyedve.
EnglishYou stay here, look after the house, tend to the place, and there's no rent.
Itt marad, vigyáz a házra, tesz-vesz a ház körül és nem kell lakbért fizetnie.
EnglishWhen the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
Ha a gazdaság virágzik, az ország valutájának értéke rendszerint emelkedik.
EnglishAnd this is a consequence of the fact that these new technologies tend to be digital.
Ez annak a következménye, hogy ezek az új technológiák többnyire digitálisak.
EnglishUnfortunately, both the EU and national financing schemes tend to be complex.
Sajnálatos módon mind az uniós, mind a nemzeti finanszírozási rendszerek összetettek.
English... people tend to focus more on their own public humiliation and shame.
...az emberek eléggé zokon veszik a nyilvános megaláztatást és megszégyenítést.
English1 have two hours in which to eat, tend my wounds, and prepare a shelter.
Két órám van eszegetni, kötözgetni a sebeimet és fedelet eszkábálni a fejem fölé.
EnglishPeople, confronting bewildering complexity, tend to find their saturation level.
A Birodalom egyenletekkel való kifejezése pedig még ennél is nehezebb.
EnglishThey're all problems that tend to be more common at the bottom of the social gradient.
Ezek mind olyan nehézségek, melyek gyakrabban fordulnak elő a társadalmi létra alján.
EnglishIn Europe today, pilots tend to reject this kind of new responsibility.
Manapság Európában a pilóták hajlamosak elutasítani ezt az új típusú felelősséget.
EnglishGrowth, jobs, a citizen-friendly Union: they all tend to become eternal objectives.
Növekedés, munkahelyteremtés, polgárbarát Unió: úgy tűnik, mindezek örökös célkitűzések.
EnglishBy the way, if you're also a student at CalTech -- they also tend to just see the dolphins.
Amúgy, ha a CalTech-nél tanulsz -- ők ugyanúgy csak a delfineket képesek meglátni.
EnglishAnd then the trees tend to flare out into platform-like areas at the top.
És akkor a fák gyakran egy platformszerű területben törnek ki a tetejükön.
EnglishAdvertisements, in particular, tend to perpetuate tired old stereotypes of men and women.
Különösen a reklámok éltetik tovább a férfiak és a nők elavult, régi sztereotípiáit.
EnglishThe questions instead tend to concern curved cucumbers, snuff and other everyday matters.
Ehelyett görbe uborkákról, tubákról és egyéb mindennapos dologról kérdeznek.
EnglishThey tend to be contextual, holistic thinkers, what I call web thinkers.
Általában összefüggően, holisztikusan gondolkodnak, ezt hálózat gondolkodónak nevezem.
EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Nagyon aggaszt, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a minőségre, mint a mennyiségre.