"sword belt" traduzione ungherese

EN

"sword belt" in ungherese

volume_up
sword belt {sostantivo}

EN sword belt
volume_up
{sostantivo}

sword belt (anche: sword-belt sling)
volume_up
kardkötő {sostantivo}
sword belt
volume_up
kardszíj {sostantivo}

Esempi di utilizzo "sword belt" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhen they had finished, he picked up a sword, leaving belt and scabbard untouched.
Amikor végeztek, Stark fölmarkolt egy kardot, odahagyva a szíjat és a hüvelyt.
EnglishSeren Pedac had completed donning her leather armour and was strapping on her sword-belt.
Szerén Pedak éppen végzett bőrpáncélja felöltésével, s kardszíját csatolta fel.
EnglishHe then took up the long sword belt and wrapped it twice about his lord's waist.
Aztán megfogta a kardövet, és kétszer körbetekerte ura derekán.
EnglishThéoden rose and put his hand to his side; but no sword hung at his belt.
Théoden fölállt, s keze kardot keresett az oldalán, de hiába.
EnglishThe Gnome was one of the familiar hunters, clothed in a leather tunic, hunting boots, and sword belt.
A katonák ismerős bőrzubbonyát, vadászcsizmáját és kardövét viselte.
EnglishThe baron took a piece of red cloth out from under his sword-belt and waved it out of the embrasure.
A báró előhúzott egy vörös kendőt a kardöve alól, és integetni kezdett vele az egyik lőrésben.
EnglishNow will you stop pacing around so I can get your sword-belt on straight?'
Megállnál egy percre, hogy felköthessem a kardodat?
EnglishHe reached under his sword belt and drew out a tightly folded parchment tied with a blue ribbon.
Benyúlt a kardöve alá, és előhúzott egy kék szalaggal átkötött, szorosan összecsavart pergamentekercset.
EnglishI suppose this must be what its like wearing a sword-belt.
Azt hiszem, ilyen lehet, amikor valaki fegyverszíjat hord.
EnglishI was a harum-scarum, reckless lad, and he had had an education, and was already marked for the sword-belt.
Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle.
EnglishClaractus wore a steel war-cap and a cloak of green velvet over a shirt of mail, with a sword swinging from his belt.
Fején páncélsisakot, láncinge fölött sötétzöld bársonyköpenyt viselt, oldalán súlyos kard lógott.
EnglishHe put on his sword-belt and stepped out of the tent.
Felcsatolta a kardját, és kilépett a sátorból.
EnglishThe Guardian reached down, closed a firm grip on the Champions sword-belt, then lifted him from the floor and slung him over its left shoulder.
Az Õr lehajolt, megragadta a Bajnok derékszíját, felemelte a földről, és a bal vállára vette.
EnglishMartel unbuckled his sword-belt.
EnglishThen, carrying his sword-belt and plumed helmet, Sparhawk went to Vanion's study to await the dawn and the arrival of the others.
A pandion aztán kardövével és tollforgós sisakjával a kezében átment Vanion dolgozószobájába, hogy ott várja meg a hajnalt és a többiek megérkezését.
English'We sort of let ourselves in, Platime,' Sparhawk told him, thrusting his sword back under his belt and turning up his eye patch so that it no longer impaired his vision.
Tulajdonképpen magunktól jöttünk magyarázta Sparhawk, miközben visszadugta a kardot az övébe, és feltolta a látását akadályozó szemfedőt.
EnglishHe set aside his glaive and unbuckled his sword belt with frantic haste, stepping forward to hold it out to her in one gauntleted hand in time to receive a dazzling smile from his queen.
Félretette a pallosát, majd lecsatolta az övét, és odanyújtotta a királynőnek, aki egy vakító mosollyal üdvözölte, majd belé karolt, és megpörgette a folyósón.