"sword" traduzione ungherese

EN

"sword" in ungherese

volume_up
sword {sostantivo}
HU

EN sword
volume_up
{sostantivo}

sword (anche: brand, iron, steel, saber)
volume_up
kard {sostantivo}
The sword of Aragorn, stiff in his motionless hand, blazed with a sudden fire.
Aragorn kezében mozdulatlanná merevedett a kard, pengéjéből láng csapott ki.
The Sword was back in its sheath, strapped to his waist, an uncertain, enigmatic presence.
A megfoghatatlan, rejtélyes kard visszakerült a király derekára csatolt hüvelybe.
The sword swooped overhead and raced off into the gloom, seeking its true quarry.
A kard elsuhant felette és kirepült a félhomályba célpontját kutatva.

Sinonimi (inglese) per "sword":

sword

Esempi di utilizzo "sword" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishScyld, Ywain behind the carved table, the sword of Rhiannon gleaming before her.
A faragott asztal túloldalán Scyld és Ywain, előttük Rhiannon kardja csillogott.
EnglishSparhawk wheeled, his bloody sword in his fist, but all the creatures had fallen.
Sparhawk véres kardjával a kezében körbefordult, de már nem maradt élő ellenfél.
EnglishHe deftly plucked his sword out of her hands, as though he could see perfectly.
- Ügyesen kikapta a lány kezéből a kardját, mintha tökéletesen látna a sötétben.
EnglishBut he was not going to take Boghaz's advice and fall upon the sword of Rhiannon.
Carse-nak mégsem akaródzott Boghaz tanácsát megfogadni s Rhiannon kardjába dőlni.
EnglishElmara sighed, juggled the Lion Sword thoughtfully, and squinted up at the sun.
Elmara sóhajtott, óvatosan kezébe vette az Oroszlánkardot és felnézett a napra.
English. . well, like some butcher of a nobleman with a sharp sword had slit it open.
Három fiolát is le kellett nyomnia Nouméa torkán, mire a nő kinyitotta a szemét.
EnglishHe tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
Megpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
EnglishAnd then I rose, tore off my cloak and my sword, and commenced to turn cartwheels.
Majd felpattantam, ledobtam köpenyem-kardom, és elkezdtem cigánykereket hányni.
EnglishThis one looked every inch a battle commander, from his scars to his ready sword.
- Miféle előkészületeket? - kérdezte egy másik lord tiszteletlenül közbevágva.
EnglishMyrmeen Lhal was shooting wary glances in all directions, her sword half-drawn.
Egy dühös vipera tekintetével nézett Elminsterre, aki erre dobott neki egy csókot.
EnglishThat would help Talen a bit, he thought as he returned to retrieve his sword.
Ez talán segít valamennyire Talennek, gondolta, miközben visszament a kardjáért.
EnglishHe picked up his sword and turned, feeling his own rage burning in his throat.
Felvette a fegyvert és megfordult; érezte, hogy saját dühe szinte égeti a torkát.
EnglishJerle Shannara carried the famous sword given him until his death some years later.
Jerle Shannara még sok éven át, haláláig viselte a híres kardot, amelyet kapott.
EnglishYou are the angel, I said, whom the Lord gives permission to wield that sword.
Te vagy az angyal mondtam , akinek az Úr megengedi, hogy forgasd azt a kardot.
EnglishWe have lost our chance to gain possession of the Sword-at least for the moment.
Elvesztettük az utolsó esélyt, hogy megszerezzük a Kardot legalábbis pillanatnyilag.
EnglishHe picked up the man's sword and stood still for a minute, catching his breath.
Elvette kardját, azután egy pillanatig némán, visszafojtott lélegzettel állt.
English'That rips it,' Sparhawk said bleakly, rising to his feet and drawing his sword.
Ezzel le is egyszerűsítette a dolgot mondta Sparhawk komoran, és előhúzta a kardját.
Englishhe roared, and the Sword of the Stag clattered forgotten to the floor.
- Shan! - üvöltött fel amaz és a Szarvas Kardja elfeledve csörrent meg a padlón.
EnglishHe came up to them at a dead run, sword blade glinting dully in the red firelight.
Inaszakadtából rohant feléjük, kardja tompán csillogott a vörös fáklyafényben.
EnglishLancelet's hand had gone to his sword; he looked very tall and thin in the shadows.
Lancelet keze a kardján pihent; igen magasnak és karcsúnak látszott az árnyékban.