EN swollen
volume_up
{aggettivo}

swollen (anche: bloated)
It seemed to her that the nipples, brown and small, looked pink and swollen.
Rendszerint barna és apró mellbimbója is rózsaszínű és duzzadt volt.
They looked like black cat-o'-nine-tails with grossly swollen handles.
Úgy néztek ki, mint egy kilencágú korbács, vastag, duzzadt nyéllel.
Greedo almost retched at the sight of the swollen tongue, dripping with slaver.
Greedo kis híján elhányta magát a nyáltól csöpögő duzzadt nyelv láttán.
swollen (anche: embossed, puffy)
volume_up
dagadt {agg.}
Then Regan licked a wolfish, blackened tongue across her cracked and swollen lips.
Aztán Regan megfeketedett, farkaséra emlékeztető nyelvével körbenyalta berepedezett, dagadt ajkait.
Morelli wet the end of a cigarette and put it between his swollen lips.
Morelli megnyálazta a cigaretta végét, és dagadt ajkai közé dugta.
Ralph allowed the swollen flap of his cheek to close his eye again.
Ralph dagadt arcának leffentyűje fölött behunyta szemét.
swollen
Ajkuk megdagadt, kicserepesedett a szomjúságtól.
His upper legs were badly swollen and seemed to have bowed slightly outward.
Felső lábszára csúnyán megdagadt, és mintha kifelé görbült volna.
The river, swollen with the rain, roiling with the limbs and debris, rocked and buffeted the barge.
Az esőtől megdagadt, faágakat és hulladékot hömpölygető folyó dobálta és hintáztatta a bárkát.
swollen
Tesla recognized the devouring stare, the swollen head.
Tesla felismerte a mindent felégető pillantást, a megduzzadt fejet.
Dajeil's swollen breasts rose and fell within her shirt and her face was flushed.
Dajeil megduzzadt mellei hevesen emelkedtek és süllyedtek a durva szövés ing alatt, az arca kipirult.
Ajka lila volt, és megduzzadt.

Sinonimi (inglese) per "swollen":

swollen

Esempi di utilizzo "swollen" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe ranks of the poor are increasingly being swollen by people who do have jobs.
A szegények sorait mostanában egyre inkább duzzasztják a munkahellyel rendelkezők.
EnglishThe dog raced for the woods as fast as its swollen, overloaded belly would allow.
A kutya, amilyen gyorsan csak püffedt, túlterhelt hasa engedte, loholt az erdő felé.
EnglishHis eyes were slightly swollen, but he was smiling and determined to tackle the day.
A szeme kissé táskás volt, de mosolygott, és elszántan nézett az új nap elébe.
EnglishImagining the walls of Franklin School, he felt his eyes burn, swollen with tears.
Ahogy maga elé képzelte a Franklin falait, szemét égetni kezdték a könnyek.
Englishthe woman asked, touching the bulge of her swollen belly.
- Mi lesz a gyermekkel? - kérdezte a n, és gömbölyöd hasára tette a kezét.
EnglishWhat a sight was my garden where the dead soldiers lay swollen and reeking.
Micsoda látvány volt az a kert, a halott katonák felfúvódott, büdös hulláival!
EnglishHe stared into Dolgan's swollen face and said, You brought back only half of the globe.
Bár őt lehetett volna a legkönnyebben pótolni, neki is fontos szerepet szántak.
EnglishHis second book was swollen, he knew, with the energy he had left over from Alice.
Második regényének egységérzése az Alice-ügy maradék erőiből táplálkozott.
EnglishMangeon finally became swollen with malice and decided to punish her for her tricks.
Mangeon végül nagyon feldühödött, és elhatározta, hogy megbünteti Twisket.
EnglishIt had been a question hard to answer from a view of the blue, swollen face.
A kék, püffedt arc alapján nehéz lett volna erre a kérdésre válaszolni.
EnglishWith some, the waves later carried them back, lifeless and swollen and crab-eaten.
Néhányat a hullámok később visszahoztak, élettelenül, felpuffadva, rákok által megcsipkedve.
EnglishMassey, swollen and purple, lay soggily in the tub, which was half-full of water.
Mrs. Massey felpuffadt, lila teste ernyedten feküdt a félig telt kádban.
EnglishIf the mysterious reader had been here the books would not have been so swollen.
Ha a titokzatos olvasó itt járt volna, a könyvek nem szívják magukat ilyen püffedtre a párától.
EnglishAnd there was hair cleaving to the well-shaped skull beneath the swollen bandages.
A jól megformált koponyát még haj is borítja a pólya szövete alatt.
EnglishTears have made their way out of the swollen eye and run down both cheeks.
A sérült szemből is kicsordultak valahogy a könnycseppek, s most végiggördülnek az arcán.
English...taken after the beating, his face grotesquely bruised and swollen.
...ami az incidens után lett felvéve, amin az arca feldagadt és összezúzott.
EnglishGwenhwyfar raised her eyes to them, so that she need not look at Elaine's swollen belly.
Gwenhwyfar felnézett rájuk, hogy ne Elaine duzzadó hasát kelljen néznie.
EnglishThere was no bar in the room, just some swollen, tapped hogsheads set on a table in one corner.
Pultot nem láttak, csak egy disznókoponyákkal díszített asztalt az egyik sarokban.
EnglishHer lips and tongue--the tongue, swollen, hung out--were darker than the bruises.
Az ajkai és a nyelve, mely duzzadtan kilógott, még sötétebbek voltak, mint a fojtogatási nyomok.
EnglishIn the infirmary bed, aching, he smiled through swollen lips when he saw Eliot hurry in.
A betegszoba ágyában fekve, sebesült ajka fájdalmas mosolyra húzódott.