"to set in" traduzione ungherese

EN

"to set in" in ungherese

EN to set in
volume_up
{verbo}

to set in (anche: to begin, to commence, to set out, to start)
She's just as set on getting her own way, but she'd go about it differently.
Õ éppen úgy eltökélte, hogy a maga útját fogja járni, de másképpen kezd hozzá.
Kezd elegem lenni ebből a színházból.
I'm starting to feel a little saddle-weary,' Kurik admitted as they set out at first light.
Egy kicsit kezd törni ez a nyereg ismerte el Kurik, amikor a hajnal első fényeinél induláshoz készülődtek.
to set in (anche: to begin, to commence)
- Kezdődik a felvétel.
Phase three begins once both sides introduce the possibility for investors to set up and control new airlines in each others' markets.
A harmadik fázis akkor kezdődik, amikor mindkét fél lehetővé teszi a beruházók számára, hogy egymás piacain új légitársaságokat hozzanak létre és ellenőrizzenek.
to set in (anche: to put in, to seed, to sow)
to set in (anche: to enrol, to enroll)
Úgy számolunk, hogy addigra beáll a tél.
to set in (anche: to fit, to fit in, to fix, to inlay)
to set in
volume_up
dagad {v.} (áradat)
to set in
volume_up
part felé folyik {v.} (tengervíz)

Esempi di utilizzo "to set in" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishHe was heavy and soft, his jowls blurred with fat, his eyes small and set close.
Avalloch kövér és puha volt, lógott a tokája, két apró szeme közel ült egymáshoz.
EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishFollowing 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
1989. november 9. után azt mondták nekünk, hogy az emberiség végre szabad lesz.
EnglishCold Sandra wanted to set eyes on her mother, she said, but not to talk to her.
Hideg Sandra azt mondta, hogy látni akarja az anyját, de nem akar beszélni vele.
EnglishI had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
EnglishHe set the timer for two hours and thumbed the safety release, arming the thing.
Két órára állította az időzítést, és kiengedte a biztosítást a bomba éles lett.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Megkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
EnglishBefore this image can be set as the wallpaper, you must save it as a local file.
A kép csak akkor állítható be háttérképnek, ha már el van mentve egy helyi fájlba.
EnglishThat one-eyed teacher set her down on the bench, propped her against the wall.
Az a félszemű pedagógus leültette a feleségét a padra, nekitámasztotta a falnak.
EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishShe kissed Dame Flora goodbye and taking her basket, set off into the Wild Woods.
Búcsúzóul megpuszilta Flora úrhölgyet, fogta a kosarát, és nekivágott az erdőnek.
EnglishI would rather have a set of authentic relics for my church, mused Queen Sollace.
Casmir király, aki teljesen elmerült a gondolataiban, szórakozottan bólogatott.
EnglishHe shouldered past Darrigo without waiting for a reply, jaw set and eyes bright.
Csillogó szemekkel félretolta Darrigót anélkül, hogy megvárta volna a választ.
EnglishA thin wail out of the darkness chilled them and set them grabbing for each other.
Halk nyöszörgés hallatszott a sötétből, a három fiú dermedten összekapaszkodott.
EnglishI set it up again, then went back to the van and slammed the rear doors closed.
Helyére állítottam, aztán visszatértem a mikrobuszhoz, és bevágtam a rakodóajtót.
EnglishPending cases against organized crime families would be set aside for this one.
Még a szervezett bűnözés ellen függőben levő ügyeket is félreteszik a kedvéért.
EnglishWe need to set up a permanent crisis management mechanism, preferably group-based.
Állandó válságkezelési mechanizmust kell létrehoznunk, lehetőleg csoport-alapon.
EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
A Gualtieri-jelentésben szereplő javaslatok egy része azonban elfogadhatatlan.