"rag" traduzione ungherese


Intendevi forse rág
EN

"rag" in ungherese

volume_up
rag {sostantivo}
HU

"rag" in inglese

volume_up
rag {sostantivo}

EN rag
volume_up
{sostantivo}

rag (anche: clout, flannel, shred, tatter)
volume_up
rongy {sostantivo}
Elkelne egy kis szidol, meg egy rongy mormogta.
agyonütöttnek érzi magát, mint egy rongy
volume_up
felmosórongy {sostantivo}

Esempi di utilizzo "rag" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishIn a couple of years, you'll be as limp as a rag doll, tattered, frayed, worn out.
Két év alatt olyan leszel, mint egy rongybaba, kopott, kiégett, elhasznált.
EnglishShe fell like a rag doll into the Pool below, and its radiance went suddenly scarlet.
Rongybábként zuhant a trón alatt heverő Tóba, melynek fénye hirtelen elvörösödött.
EnglishHe returned home as wet as a rag, and tired out from weariness and hunger.
Úgy ért haza, mint az ázott veréb, ráadásul fáradtságtól, éhségtől szédelegve.
EnglishThey caught her before she hit the floor, but her head was already hanging by a rag.
Elkapták, mielőtt leesett volna a padlóra, de már élettelenül lógott a feje.
EnglishNergal's voice rose into a roar, and brutal tentacles shook Elminster like a rag doll.
Nergal hangja hisztérikus üvöltésbe torkollott, és vadul megrázta Elminstert.
EnglishMourngrym shook himself again and caught up his belt rag to wipe the sweat from his face.
Mourngrym ismét megrázta a fejét, majd megtörölte az arcát az övén függő kendőbe.
Englishhe thought, trying not to choke on the dusty rag.
Miért nem tessékeli be, Annie? gondolta, s küszködött, nehogy megfulladjon a porrongytól.
English'Put on the cap and tie the rag across your eyes,' Platime instructed.
Vedd fel a köpenyt, és kösd át a szemed a vászonnal utasította a lovagot Platime.
EnglishThere was a tremendous detonation, then the sea began tossing him about like a rag doll.
Óriási robbanás hallatszott, és a tenger rongybabaként kezdte dobálni Orleyt.
EnglishShe was tired and sweating, and she began cleaning herself with a rag and a bucket of water.
Egy vödör vízzel és egy ócska ronggyal mosta le a lábára és a kezére tapadt sarat.
English00:13:04.26,00:13:07.28 Well, have you ever seen a nun call a small child a fucking cunt-rag ?
Nos, csak látnod kellet volna az apácát, amikor redves picsának titulálta Ari volt.
EnglishVus and Vuwas still toyed with the bloody rag that once had been Melancthe.
Vus és Vuwas még mindig azzal a véres rongycsomóval játszottak, amely egykor Melancthe volt.
EnglishShe lay against me, still like a rag doll tossed into my arms, that without resistance.
Ernyedten simult hozzám, mintha egy rongybabát tartanék a karjaimban.
EnglishShe was wearing her bright green wrapper but had dispensed with the red doo-rag this morning.
- Zöld hálóköntösét viselte, de a piros hajhálótól ma délelőtt eltekintett.
EnglishShe immediately picked it up - using a rag, not her bare hands - and carried it out.
Gregor nagyon kíváncsi volt, hogy mit hoz helyette, és a legkülönfélébb dolgok jutottak eszébe.
EnglishOne of the men stopped sawing, mopping at his brow with a durty rag.
Az egyik férfi abbahagyta a fűrészelést, és egy mocskos ronggyal megtörölte a homlokát.
EnglishShe absently tore the rag that was choking him out of his mouth and threw it on the floor.
Szórakozottan kitépte szájából a fojtogató rongyot, és a padlóra dobta.
EnglishWe used it every now and then for a rag, but mostly it was our office.
"Kikapcsolódásként használtuk a helyet, de inkább a munkahelyünk volt."
EnglishThen he'd run his hand over the rag paper, and the pungent ink and the deckled edges of the pages.
Azután végigsímított kezével az íven, a friss tintán és a papír cakkos szélén.