"precipitation" traduzione ungherese

EN

"precipitation" in ungherese

EN precipitation
volume_up
{sostantivo}

precipitation (anche: moisture, residue, precipitate, residuum)
volume_up
csapadék {sostantivo}
Chance of precipitation, about 20% today, 20% tomorrow.
A csapadék valószínűsége ma is, holnap is 20 százalék.
(HU) Climate change in Central Europe would seem to be mainly expressed as a radical re-distribution of precipitation.
(HU) A klímaváltozás Közép-Európában a jelek szerint főleg a csapadék radikális eloszlásában jelentkezik.
95 percent of the glaciers in the world are retreating or shrinking, and that's because the precipitation patterns and the temperature patterns are changing.
A Föld gleccsereinek 95%-a visszavonulóban van, vagy zsugorodik, mivel a csapadék és a hőmérséklet eloszlása változik.
precipitation (anche: convergence, settling)
volume_up
lecsapódás {sostantivo}
There is no mention whatsoever of the principle of preserving and improving the ratio of exploitable water reserves to available water reserves and the precipitation rate.
Egyáltalán nem esik szó a kiaknázható vízkészletek és a rendelkezésre álló vízkészletek arányának a megtartásáról és növeléséről és a lecsapódás mértékéről.
precipitation (anche: deposition, dregs, fur, residue)
volume_up
üledék {sostantivo}
precipitation (anche: expedience, expediency, trepidation, trepidancy)
volume_up
kapkodás {sostantivo}
precipitation (anche: pounce, swoop, smash)
volume_up
lecsapás {sostantivo}
precipitation (anche: ransom, ransoming, taking out, redemption)
volume_up
kiváltás {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "precipitation":

precipitation

Esempi di utilizzo "precipitation" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTemperatures will fall rapidly, and precipitation should start around dusk.
A hőmérséklet gyorsan csökken, és sötétedéskor csapadékra is számíthatunk.
EnglishThe precipitation of calcium sulphate, which sometimes occurs, does not interfere.
Az esetleg keletkező kalcium-szulfát csapadéknak nincs jelentősége.
EnglishThe radio was promising another eight to twelve inches and chanting hosannas to Precipitation, that great god of Colorado skiers.
A rádió huszonöt-harminc centis havat jósolt, és hozsannákat zengett a csapadékról, a coloradói síelők legfőbb istenéről.
English- In case of sudden drop... in the pressure of the primary circuit... measures must be taken to reduce precipitation heat release.
- Amennyiben a nyomás hirtelen... csökkeni kezd a fő hálózatban... intézkedéseket kell tenni a kicsapódó hő felfogására.
EnglishThe storm's precipitation should pass in a few hours, the weather weenies said, though the gale-force winds could well last another month.
A vihar talán néhány órán belül átvonul, legalábbis ezt mondták az időjósok, de a viharos szél akár még egy hónapon át is fújhat.
EnglishThe storm had switched over to rain from Portland south, but from Augusta to Brunswick, the radio said, the precipitation was a wicked mix of sleet and freezing rain.
Portlandtól délre záporrá enyhült a vihar, viszont a rádió szerint Augustától Brunswickig hó és ónos eső gonosz keveréke hullik.
EnglishMelting glaciers, longer droughts and changes in precipitation patterns have a direct effect on geostrategic and security interests.
Az olvadó gleccsereknek, az elhúzódó szárazságoknak és a csapadékviszonyokban tapasztalható változásoknak közvetlen hatásuk van a geostratégiai és biztonsági érdekekre.
EnglishPopulation growth and the reduction in the amount of precipitation in this region, due to climate change, make drinking water one of the main elements at risk in this area.
A népességnövekedés és az éghajlatváltozás miatti csapadékcsökkenés ebben a régióban az ivóvizet az egyik legveszélyeztetettebb elemmé tette a térségben.
EnglishWe have to develop water storage and irrigation systems, precipitation reserves have to be maintained in our cities and in the countryside so that we will have water in times of drought.
Víztározó-, öntözőrendszereket kell fejlesztenünk, a városokban és a földekben meg kell tartanunk a csapadékot, hogy aszályos időkben használni tudjuk a vizet.