EN pop
volume_up
{sostantivo}

1. gergale

pop (anche: papa, dad, pater)
volume_up
papa {sostantivo}
Papa, tudom sokat tettem azért, hogy a búcsúztató lehessek.
- Szó se lehet mondta ki Reginald Marion Merrill papa.
Papa, soha nem voltam focimeccsen.
pop (anche: old man)
volume_up
fater {sostantivo}

2. altro

pop
volume_up
pop- {sostantivo}
Jump down inside and take out the two robot guards, pop-pop!
Ugorj be és intézd el a két robot őrt, pop-pop!
Sit here, Pop said, pointing to a spot on the floor, right in front of the set.
Ülj ide mondta Pop a szőnyegre mutatva, miközben a készüléken lévő gombokat csavargatta.
I was guessing it would be the phone at Pop and Pearl's store.
Majdnem biztos voltam benne, hogy apámék Pop és Pearl boltjából fognak telefonálni.
pop (anche: snap, rash, sudden)
volume_up
hirtelen {sostantivo}
Much better for him to pop off suddenly like this with no fuss.
Sokkal jobb ez így... hirtelen elmenni... különösebb feltűnés nélkül.
But his heart is in a bad condition; any overstrain or exertion, or a shock or a sudden fright, and he might pop off.
De a szíve megviselt, bármely nagy feszültség, túlerőltetés, sokk vagy hirtelen rémület végezhet vele.
Knots of gooseflesh had begun to pop up on her skin.
A karja hirtelen libabőrös lett.
pop (anche: spat)
volume_up
pukkanás {sostantivo}
Baker felállt, és egy halk pukkanás kíséretében eltűnt.
Baker egy pukkanás kíséretében eltűnt.
The line between the living world and the dead opened with a soft pop.
A halandók világát és a holtak birodalmát elválasztó kapu egy halk pukkanás kíséretében nyílt ki.
pop (anche: pouffe, stool, pouf, buffet stool)
volume_up
puff {sostantivo}
Freckles was deep in conversation with Lester Olson, who had shot the batman, pop-pop-pop, in a Newburyport barn.
A szeplős Lester Olsonnal beszélgetett - elmélyülten tárgyaltak valamit -, aki annak idején egy newburyporti pajtában agyonlőtte a batmant: puff-puff-puff.
pop (anche: bang, crack, fulmination, report)
volume_up
durranás {sostantivo}
pop (anche: go, shot, crack, trying)
volume_up
próbálkozás {sostantivo}
Még egy próbálkozás és még egy.
pop (anche: forfeit, gage, pawn, pledge)
volume_up
zálog {sostantivo}
pop
volume_up
népszerű {sostantivo}
pop
volume_up
pukk {sostantivo}
pop
volume_up
váratlanul {sostantivo}
Right up to the end, though, his dry sense of humor would pop up unexpectedly.
A végén azért váratlanul megcsillant sajátos, fanyar humora.

3. "informal"

pop
volume_up
szénsavas ital {sostantivo}

Esempi di utilizzo "pop" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPop the arguments to each function call directly after the function returns
A függvényargumentumok eltávolítása a veremből közvetlenül a függvényhívás után
EnglishAfterwards little visions of him came so fast they were like the pop of flashbulbs.
Később is jöttek apró látomások, olyan sebesen, mint a villanófények lobogása.
EnglishBut -- one wrong assumption, and Feather Filip could pop up behind my ear.
De... egyetlen hibás alapfeltevés, és Feather Filip felbukkanhat a hátam mögött.
EnglishHe even saw the stack of Jenny's Pop-Up books on the little table beside her.
Még Jenny szépen egymásra rakott kihajlós könyveit is látta mellette a kisasztalon.
EnglishIt was Paul Jannings, asking him if he had checked the Billboard pop chart lately.
Paul Jannings volt; tudni akarta, látta-e Tell a Billboard slágerlistáját.
English'You were him and he was you and that's the way the killer grew, pop goes the weasel.'
Te ő voltál, és ő te volt, így egy a gyilkos és egy a holt, itt szalad a nyulacska!
EnglishHe looked if he might pop out of there long before Candy could lay a had on him.
Violet legalábbis erre célzott, amikor Frank rossz állapotáról beszélt.
EnglishHis eyes seemed to pop, staring back at Hari, while his Adam's apple bobbed ludicrously.
Kigúvadó szemmel meredt Harira, az ádámcsutkája nevetségesen csúszkált fel s alá.
EnglishAnd we don't know where it's going to pop up. So that's my talk. (Laughter)
És nem tudjuk, hol fog megjelenni. Szóval ez volt az előadásom. (Nevetés)
EnglishI'm going to pop the question when I get back.
Feleségül akarom venni a lányodat, Mr. C. Akkor kérem meg, ha visszaértem.
EnglishPut some light on so I can see to pop this guy, if it works out that way.
Gyújts valami lámpát, hogy le tudjam puffantam az ipsét, ha úgy hozza a sora.
EnglishYou can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
Láthatják a szigeteket -- nyolc van -- amelyek felbukkannak a vízből.
EnglishIt was almost as if he expected his irritation to cause the cab to pop back into view.
Mintha azt várná, hogy felháborodásának meglesz a hatása, s a taxijuk ismét felbukkan.
EnglishYou should never ask Shep to make a flaming dessert or even to toast a Pop-Tart.
Arra nem lehetett megkérni őt, hogy csináljon valami finomat, mondjuk egy meleg szendvicset.
EnglishI tried to pop his kneecap, but kicked him too low, kicked his leg from under him.
Megpróbáltam eltalálni a térdkalácsát, de alacsonyan rúgtam, kirúgtam szegény alól a lábát.
EnglishWith a sizzling pop, it tumbled from the drone-shaped dent in the wall
A kis gép a falba ütött, robot formájú mélyedésből sercegve lepottyant egy kanapéra.
EnglishYou know you broke your pop's heart... when you turned your back on the family business.
Tudod, hogy összetörted az apád szívét... amikor hátat fordítottál a családi üzletnek.
EnglishWell now, you pop along and have a decent dinner and stay at the club for a couple of days.
Nos, akkor eredj, vacsorázz meg kiadósan, és maradj a klubodban néhány napig.
EnglishWithout a word, the smooth head slipped back into the dark opening with a wet pop.
A kerek fej egyetlen szó nélkül visszabújt a csigaházba, cuppanó hangot adva, amikor eltűnt.
EnglishMaddie told them good night and thanked them for sharing their TV and their Jiffy Pop.
Maddie jó éjszakát kívánt nekik, és megköszönte a tévénézést meg a pattogatott kukoricát.