EN

pilot {sostantivo}

volume_up
pilot (anche: aviator)
We'll be flying at an altitude of thirty-five thousand feet, the pilot said.
- Utunk javát harmincötezer láb magasságban tesszük meg - jelentette a pilóta.
The pilot was wearing Ins normal flight gear plus an inflatable life jacket.
A pilóta a rendes repülőfelszerelésén túl felfújható mentőmellényt is viselt.
But the electronic pilot-navigators of the ships had other ideas.
Csakhogy az elektronikus pilóta navigátoroknak más volt az elgondolásuk.
pilot
We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.
Kísérleti programot indítunk, amely különböző földrészeken 10 országot céloz meg.
Secondly, I want to mention the pilot project that I myself have initiated.
Másodszor: említeni szeretném azt a kísérleti projektet, amit magma kezdeményeztem.
One of the pilot projects being put into action now is the intelligent transport system.
Az egyik most elindított kísérleti projekt az intelligens közlekedési rendszer.
pilot (anche: licensed pilot)
' 'I guess they weren't kidding, the Chesapeake Bay pilot observed.
Azt hiszem, nem kukoricáznak jegyezte meg a Chesapeake-öbölbeli révkalauz.
They, the pilot explained, were the screening ships for The Stick,' as TR was called by her crew.
Ezek, magyarázta a révkalauz, a TR-t voltak hivatva biztosítani.
These bags were cleared away by the time the Scottish pilot came on board.
A hálózsákokat eltüntették, mielőtt a skót révkalauz fölszállt a hajóra.
pilot (anche: boss, captain, chief, directory)
Before they left the clearing the leader bent down and plucked the Palm Pilot out of a snowdrift.
Mielőtt elhagyták volna a tisztást, a vezető lehajolt és kihúzta a Palm Pilotot egy hókupacból.
A siklót vezető Ackbar néma maradt.
If the EU really wants to have a leading position in this market, it should adopt a proactive approach in this field by stimulating research and pilot projects.
Ha az EU valóban vezető pozíciót akar elfoglalni ezen a piacon, akkor proaktívnak kell lennie ezen a területen, előmozdítva a kutatást és a kísérleti projekteket.
pilot (anche: pilot engine)
pilot (anche: signal)

Esempi di utilizzo "pilot" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOrder that J-7 pilot to investigate at Samar International Airport, Yin ordered.
Még rengeteg idejük van a Samar reptér elfoglalására és a győzelem kivívására.
EnglishMcLanahan turned away from his pilot and scanned the engine and flight instruments.
McLanahan elfordult parancsnokától, a hajtómű és teljesítménykijelzőket figyelte.
EnglishRyan figured it was his background as a fighter pilot to be first in things.
Vadászpilóta múltja lehetett az oka, gondolta Ryan, hogy mindig elsőként reagált.
EnglishIts trapezoidal metal head smoldered from a gaping crater where the pilot had sat.
Egy pillanattal később Thripio csoszogott végig a rámpán, és diadalmasan újságolta.
EnglishSeparation in twenty seconds, the systems operator in the back seat told the pilot.
Leválás húsz másodperc múlva közölte a pilótával a hátul ülő rendszeroperátor.
EnglishSelect the area where you want to display the results of the DataPilot table.
Jelölje ki a területet, ahol az adattündértábla eredményeit meg kívánja jeleníteni.
EnglishSpecifies whether to start the AutoPilot automatically when inserting a new control.
Megadja, hogy elindítsa-e automatikusan a tündért egy új vezérlőelem beszúrásakor.
EnglishThere was little hazard in being a helicopter pilot in a special-operations outfit.
Egy különleges hadműveleti egységnél nem olyan kockázatos a helikopterpilóta élete.
EnglishThe Blackbird pilot threw on the whole battery of his electronic countermeasures.
A Feketerigó pilótája elektronikus elhárítórendszereinek teljes arzenálját bevetette.
EnglishHe took her hand and led her to the common area behind the pilot compartment.
Luke elengedte Callista arcát, és a pilótafülke mögötti helyiségbe vezette a lányt.
EnglishAffirmative, Hitman, the pilot of Bullet Two replied, using Povik's call sign.
Persze, Hitman felelte a Bullet Kettes pilótája, Povik hívójelét használva.
EnglishWith the AutoPilot, you can modify the sample templates to suit your needs.
A tündér segítségével a célnak megfelelően tudja módosítani a példasablonokat.
English(LV) Mr President, I should like to ask you what the expression 'test pilot' means?
(LV) Elnök úr! Meg szeretném kérdezni, mit jelent a "tesztpilóta” kifejezés?
EnglishAre you sure you want to completely restore your Pilot from the backup directory (%1)?
Biztosan vissza szeretné tölteni a Pilot adattartalmát a mentési könyvtárból (%1)?
EnglishCreideiki needs Sah'ot's language skill and Keepiru's ability as a pilot.
Creideikinek Sah'ot nyelvi képességére van szüksége meg Kipiru pilótatehetségére.
EnglishEnter your name here, as it appears in the Pilot's quot;Ownerquot; setting.
Adja meg azt a nevet, amely a Pilot quot;Tulajdonosquot; mezőjében szerepel.
EnglishThe pilot eased off on the throttle somewhat, coached by the men in the back.
Miután a japánok gépe is felszállt, Clark és Ding elhagyták a repülőteret.
EnglishAlso: Temporarily deaf or not, I had my conversational automatic pilot on.
Meg aztán: átmeneti süketség ide vagy oda, átálltam társalgási robotpilótára.
English'And the personality, the co-pilot, will it know everything from the start?'
És a személyiséglenyomat, a másodpilóta; mindenrl tudni fog, elejétl végig?
English'I never bet against you on weather,' the co-pilot reminded the colonel.
- Nem fogadok ellened időjárás ügyében - emlékeztette az alezredest a másodpilóta.