"outside" traduzione ungherese

EN

"outside" in ungherese

volume_up
outside {sostantivo}
HU
EN

outside {sostantivo}

volume_up
outside (anche: face, semblance, surface, facade)
outside (anche: face, gloss, make-believe, phantasm)
Ez remek, de ez a látszat, kifelé!
outside (anche: skin)
outside
outside

Esempi di utilizzo "outside" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs we got outside the Spaniards murmured that it was getting dangerously light.
Ahogy kiértünk, a spanyolok morogni kezdtek, hogy veszedelmesen világos van már.
EnglishSo is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
A nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
EnglishApparently termites worked outside at night, then blocked the entrances at dawn.
A termeszek a jelek szerint éjszaka dolgoztak, nappalra pedig lezárták járataikat.
EnglishA state trooper had stopped Barry for speeding ten miles outside of New Orleans.
Tizenöt kilométerre New Orleans-tól egy rendőr megállította Barryt gyorshajtásért.
EnglishThis is Bob Wright, reporting from Interstate 40, outside Oak Ridge, Tennessee.
Bob Wright tudósított az I-40-esről, a Tennessee állambeli Oak Ridge közelében.
EnglishIt was dawn, drizzling outside, and downtown Memphis was slowly coming to life.
Hajnalodon, a szemerkélő esőben kezdett lassan magához térni Memphis belvárosa.
EnglishTarth Hornwood stood outside, his face tanned and a ring gleaming on his finger.
Kürtfa Tarth állt az ajtóban, napbarnított arccal, csillogó gyűrűvel az ujján.
EnglishOutside the receiving room, twenty feet beyond the foot of the long truck ramp.
Úgy tíz méterrel a hosszú rámpa mellett, az áruátvételi irodától rohant felénk.
EnglishAnd more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.
Sőt ennél több is van itt, a külvilág, vagy feladat is többértelmű és változó.
EnglishWe found Inspector Davis outside the police station looking very glum indeed.
Davis felügyelőt a rendőrőrszoba előtt találtuk, s igencsak mogorvának látszott.
EnglishIt had come from outside his room, from the hall where Dardan and Rhoe stood watch.
Kintről hallatszott, a folyosóról, ahol Dardan és Rhoe őrködött a szobája előtt.
EnglishBut all positive constructive signals, both inside and outside, are really welcome.
Ám minden pozitív, konstruktív jelzést, belülről és kívülről, szívesen fogadunk.
EnglishIt was eight o'clock now, and outside it was still relatively cool - 77 degrees.
Nyolc óra volt ekkor, s még viszonylag hűvös volt odakinn: alig huszonöt fok.
EnglishWe should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
Az európai vizeken túl is éppen úgy kell viselkednünk, ahogyan azt itthon tesszük.
EnglishShe burnt them on the lawn outside, as if I were a child without rights or dignity.
A pázsiton tüzelte el őket, mintha gyerek lennék, akinek se jogai, se méltósága!
EnglishA rowdy crowd of Germans laughed and talked on the patio outside the restaurant.
Egy zajos német társaság nevetgélt és beszélgetett az étterem előtti belső udvaron.
EnglishTalking outside the glass when someone else blunders helps to change the subject.
Elbeszélnek a pohár mellett, ha épp nem ők lőttek bakot, másra terelik a szót.
EnglishHe watched as it slowly began to get light everywhere outside the window too.
A lassú derengést, amikor oldódni kezdett a sötétség az ablak előtt, még megélte.
EnglishThe wind shook the world outside, in sympathy with the climaxes that shook Julie.
A szél odakint a világot rázta, Julie-t bent ugyanekkor az orgazmusok rázták.
EnglishThe ones who are still outside are just as greedy as the ones who got here first.
Viszont akik kint maradnak, azok is ugyanolyan mohók, mint a szerencsésebbek.