"out of the way" traduzione ungherese

EN

"out of the way" in ungherese

EN out of the way
volume_up
{aggettivo}

out of the way (anche: devious, outlying, secluded, solitary)
You might want to find yourself a place out of the way.
Egyszer majd talán te is akarsz magadnak egy félreeső helyet.
It's a bit out of the way, between Gare de 1'Est and Gare du Nord.
Egy kicsit félreeső helyen van, a Gare de l' Est és a Gare du Nord között.
One is looking for somewhere out of the way, a bit off the beaten track, capable of hosting about a dozen people.
Kellene valamilyen félreeső hely, valami olyasmi, ahol nem sokan mászkálnak, és ahol el lehetne helyezni tíz-tizenkét embert.

Traduzioni simili a "out of the way" in ungherese

out avverbio
Hungarian
to out verbo
Hungarian
way sostantivo

Esempi di utilizzo "out of the way" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
EnglishThe police chief seems to have been the active figure, and he's out of our way.
Úgy tűnik, a rendőrfőnök volt mindenben a ludas, ő pedig már nem árthat nekünk.
EnglishYou or I, it doesn't matter which, has got to want somebody put out of the way.
Maga vagy én, ez mindegy, szóval egyikünk el akar távolítani valakit az útból.
English'Sounds like fun,' Dan said, wishing Seames would get the hell out of his way.
- Jó buli lesz - kommentálta Dan, és szerette volna, ha Seames elhúz a pokolba.
EnglishThey worked at a place called the Idle Valley Club, out Ventura Boulevard way.
Egy Idle Valley Club elnevezésű helyen dolgoztak, kint a Ventura Boulevard-on.
EnglishBut her ruddy-faced companion had bolted out of harm's way behind the helicopter.
De pozsgás arcú kísérője már biztonságba helyezte magát a helikopter mögött.
EnglishTwenty-five thousand pounds it meant to him, getting that girl out of the way.
Huszonötezer fontot jelentett számára, hogy azt a lányt eltávolítsa az útból.
EnglishWith him out of the way and no heir to the throne, I'll take over and rule the empire.
Ha már nincs az útban és nincs trónörökös, Megszerzem és irányítom a birodalmat.
EnglishNot that I knew about that, of course; I was just glad he was keepin out of my way.
Persze én semmit sem tudtam erről, csak örültem, hogy nem lábatlankodik körülöttem.
EnglishHe hastily transferred his tankard out of the way, feeling a stirring in him.
Õ gyorsan elhúzta kancsóját az útból, közben mélyről támadt izgalmat érzett.
EnglishShaitana out of the way.
Nos, Battle főfelügyelő, semmi okom nem volt rá, hogy Mr. Shaitana halálát kívánjam.
EnglishIfni sure seems to have gone out of her way to throw us curves, hasn't she, Hannes?
Ifni jól elkerülte őt, csak hogy megnehezítse a dolgunkat, nem igaz, Hannes?
EnglishIt's a nice, quiet, out-of-the-way sort of place, and the dis-1 tance is about right.
Szép, csendes, isten háta mögötti hely, és a távolság is nagyjából megfelelő.
EnglishElliott could also see that Julie was going out of her way to be gentle with Alex.
Elliott azt is láthatta, hogy Julie már nem bánik olyan szelíden Alexszel.
EnglishGornon Vlimt grabbed Hari and swung him out of the way.
R. Gornon Vlimt villámgyorsan megragadta Harit, félrerántotta a kalózkapitány útjából.
EnglishNow we know that an organization does exist for getting unwanted people out of the way.
Most már tudjuk, hogy létezik egy szervezet a nemkívánatos egyének eltűntetésére.
EnglishThe most successful technology gets out of the way and helps us live our lives.
A legsikeresebb technológia nem áll utunkba, és segít élni az életünket.
EnglishSomebody began to shout at him to get out of the way, but he ignored them.
Valaki felordított, hogy álljon már félre az útból, de ő ügyet sem vetett rá.
EnglishIf I stay out of his way, he'll have the offices in top shape within a week.
Ha nem állok az útjába, egy hét alatt gyönyörűen kicsinosíttatja az irodát.
EnglishHowever, if you'll kindly step out of my way, I'll make your dream a reality.
Ettől függetlenül, ha most eltűnsz az utamból,...megvalósítom az álmaidat!