"out of the question" traduzione ungherese

EN

"out of the question" in ungherese

EN out of the question
volume_up
{aggettivo}

That is out of the question in a political democracy.
Ez elképzelhetetlen egy politikai demokráciában.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Ez a 2%-os csökkentés elképzelhetetlen a Számvevőszék esetében.
When I first appeared in Council to discuss these issues, these were completely out of the question.
Amikor először álltam a Tanács elé ezekkel a kérdésekkel, teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bármikor is valóság legyen belőlük.
out of the question (anche: impossible, preposterous, unearthly, beyond possibility)
He knew it was out of the question to ask for the stripsearching of every visitor entering Britain.
Tudta, hogy lehetetlen megmotoztatni minden egyes utast, aki Nagy-Britanniába érkezik.
Not only would the rounds expand on impact with the human body, but recovery from the venom would be out of the question.
Ezek a töltények nemcsak hogy robbannak az emberi testtel való érintkezéskor, de a méreg hatását kiheverni is lehetetlen volt.
As you said yourself, it was clear from the start that a first-reading agreement was out of the question, but it is imperative that we reach an agreement by the end of the year.
Ahogyan ön is említette, kezdettől fogva egyértelmű, hogy az első olvasatbeli megállapodás ugyan lehetetlen, de lényeges, hogy az év végére megállapodásra jussunk.

Sinonimi (inglese) per "out of the question":

out of the question

Traduzioni simili a "out of the question" in ungherese

out avverbio
Hungarian
to out verbo
Hungarian
question sostantivo
to question verbo

Esempi di utilizzo "out of the question" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs for the Air Battle thing, that's out of the question, the President continued.
Ami pedig a légi harcezredet illeti, arról szó sem lehet folytatta az elnök.
EnglishAs much as Curtis hated to admit it, a rescue operation now was out of the question.
Bármennyire utálta beismerni, tudta, mentési akcióról most szó sem lehetett.
EnglishIt is therefore out of the question to deprive almost all of the Members of new rights.
Ezért fel sem merülhet, hogy szinte minden képviselőt megfosszunk új jogaitól.
EnglishShe has been an actress, yes, but to act such a part is out of the question.
Igen, színésznő volt, de kizárt, hogy eljátszott volna egy ilyen szerepet.
EnglishI pray somehow Deborah can be saved; but I know it is out of the question.
Imádkozom, hogy Deborah meneküljön meg valamiképpen, bár tudom, hogy szó sem lehet róla.
EnglishSince Dallas' passage was supposedly a secret one, a pilot was out of the question.
Mivel a Dallas áthaladását viszont titokban kellett tartani, a révkalauz szóba sem jöhetett.
EnglishIn Laconia, New Hampshire, probably, although Phoenix was not entirely out of the question.
A New Hampshire-i Laconiába, de nem kizárt az sem, hogy egyenesen Phoenixbe.
EnglishBut a new nosewheel for a Tupolev was out of the question; the Russians would never supply one.
De egy új orrfutó a Tupoljevhez szóba sem jöhetett; az oroszok sohasem adnának.
EnglishA direct reconnaissance against their recent employers was currently out of the question.
A volt megbízójuk elleni közvetlen felderítő akcióról szó sem lehetett.
EnglishMaria thought speaking out of the question, and the gentlemen did nothing but eat and admire.
Mariának eszébe sem jutott, hogy beszéljen, a férfiak pedig csak ettek és lelkesedtek.
EnglishMaking a distinction is out of the question in the eyes of our group.
Képviselőcsoportunk véleménye szerint a különbségtétel elfogadhatatlan.
EnglishShe was from that generation that had smoked so much that stopping now was out of the question.
Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely még annyit füstölt, hogy szó sem lehetett leszokásról.
EnglishBy the time they came to me, abortion was out of the question.
Mindketten úgy tettek, mintha arra vártak volna, majd csak magától megoldódik a probléma.
EnglishAnything beyond that - fancy maneu vering, combat, even basic running maintenance - was out of the question.
A manőverezés, harc de még az alapvető karbantartás is meghaladja képességeiket.
EnglishAndy knew immediately it was not out of the question.
Andy nyomban érezte, az összeg, amit kér, nem elfogadhatatlan a férfi számára.
EnglishThat's out of the question, Father, Alex said with the same gentleness.
Erről szó sem lehet felelte Alex, változatlan szelídséggel.
EnglishCugnot's enormous steam automobile, all boiler, or cauldron, was out of the question.
Hát még a Cugnot-féle gőzkocsi, ez a csupa kazánból vagy üstből vagy micsodából való, ormótlan alkotmány.
EnglishMr President, easy choices and pain-free solutions have been out of the question for quite some time.
Elnök úr, a könnyű választások és a fájdalommentes megoldások egy ideje már szóba sem jöhetnek.
EnglishShe had it around her neck, but getting her hand up there to clasp the chain was now out of the question.
Itt van a nyakán, de most szó sem lehet róla, hogy fölemelje a kezét, és megragadja a láncot.
EnglishHe was in no better shape than the rest of them, and a strenuous climb was going to be out of the question.
Semmivel sem volt jobb formában, mint a többiek, és az előttük álló út kimerítőnek ígérkezett.