"other life" traduzione ungherese

EN

"other life" in ungherese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "other life" viene usato.

Traduzioni simili a "other life" in ungherese

other sostantivo
other aggettivo
other avverbio
life sostantivo

Esempi di utilizzo "other life" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
Van egy slide-om a másik életemről, a számítógépes életről, ez látható most.
EnglishThere were footprints, but no other sign of life in the pass ahead, Durin reported.
Lábnyomokat láttam, más jele azonban nincs az életnek a hágóban jelentette Durin.
EnglishThe olders never spoke of any other life-at least not in front of the children.
Az öregebbek sem beszéltek másfajta életről legalábbis a gyerekek előtt nem.
EnglishWe were all there, all five of us, the Stash Riders, in some form of life or other.
Mind ott voltunk hát, mind az öten, Szelíd Szajrésok, ilyen vagy olyan életformák.
EnglishShe had to know why his other life had taken! him off to the back of beyond.
Meg kell tudnia, miért vezette el a férfit titkos élete az isten háta mögé.
EnglishThe Tandu have remarkably low empathy for other sapient life forms.
A tanduknak figyelemre méltóan kicsi az empátiájuk más értelmes fajokkal szemben.
EnglishFor some reason or other they decided that life was unbearable to them.
Valamilyen okból úgy döntöttek, hogy nem bírják tovább elviselni az életet.
EnglishThere are other things in one's life which make nonsense of the years.
Vannak más dolgok is az életben, amitől az esztendők értelmüket vesztik.
EnglishLizards, snakes, insects crawled the ruins; no other life did he see.
Gyíkok, kígyók, rovarok nyüzsögtek a romokban, más életjelt nem látott.
EnglishNow talking about E.T. putting us there, or some other life, just pushes the problem further on.
Ha azt mondjuk, hogy E.T. hozott minket, vagy más életet, ez csak elodázza a problémát.
EnglishHe seems to be very quiet about his other life, perhaps it came about after his wife died.Who knows?
Ettől eltekintve semmi más jelét nem adja annak, hogy kettős életet élne.
EnglishIt means extending working life, in other words pension cuts.
A munkával töltött évek meghosszabbítását jelenti, más szóval a nyugdíjak megnyirbálását.
EnglishWithout the frogs, those other life forms will die.
Ugyanakkor egyes magasabb életformák - madarak és más állatok - a békákon élnek.
EnglishI now turn to the second big question: are we alone, or is there other life in the universe?
Most áttérek a második fontos kérdésre: Egyedül vagyunk vagy van máshol is élet a világegyetemben?
EnglishHe didn't understand any other way of life and didn't want to.
Nem érti meg, hogy lehet másképp élni, és nem is akarja megérteni.
EnglishAh, but that brings me to one other pitfall of our life in the lost land.
Ó, erről eszembe jut az elveszett föld másik csapdája!
EnglishI felt as though I had been there a thousand years ago, perhaps, in some other life, before I was born.
Úgy éreztem, ezer esztendeje voltam ott, talán egy másik életben, még mielőtt megszülettem.
EnglishSome other cops, real-life ones, four of them, stepped out of cars.
Négy másik zsaru, mind igaziak, lépett ki a kocsikból.
EnglishAnd I am speaking only of the dominance of large life forms over other large life forms.
És én csak arról a versengésről beszélek, amelyet nagytermetű élőlények vívtak egymás között a vezető szerepért.
EnglishHow to take life from other people, and have it for yourself.
Hogyan vedd el más emberek életét és szerezd meg magadnak.

Impara nuove parole

English
  • other life

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Tedesco-Italiano.