"open source" traduzione ungherese

EN

"open source" in ungherese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "open source" viene usato.

Traduzioni simili a "open source" in ungherese

open aggettivo
Hungarian
to open verbo
source sostantivo
Hungarian

Esempi di utilizzo "open source" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd it's great simply because they can gather open source intelligence.
És ez nagyszerű hír nekik, mert nyílt forrásból gyűjthetnek hírszerzési adatokat.
EnglishSo, the story that most people know is the story of free or open source software.
A szabad vagy nyílt forráskódú szoftver történetét legtöbben ismerik.
EnglishAnd if I had my druthers, we would have an open-source version in addition to open standards.
Ha választhatnék, inkább nyílt forrású verziók lennének a nyílt standardok mellett.
EnglishSo what I started thinking was, perhaps there is something like open source intelligence here.
Szóval arra gondoltam, hogy talán létezik valamiféle nyílt forrású hírszerzés.
EnglishHow many open source projects that we had high hopes for are unmaintained today?
Hány nagy projekt fejlesztése maradt félbe különféle okok miatt?
EnglishIt's a kind of -- we've all seen Google Earth; this is an open-source version of that.
Olyan mint -- mindannyian láttuk a Google Earth-öt; ez annak egy nyílt forráskódú verziója.
EnglishWe learned much of American bomb technology from open-source papers on focusing X-rays for astrophysical observations.
A röntgensugarak kezelése ugyanis rendkívül fontos egy többfázisú bomba esetében.
EnglishWe're working on the open-source tools and the content.
Mi a nyílt forráskódú eszközökön és tartalmakon dolgozunk.
EnglishWe could make billions of dollars on top of it, but this one particular slice of communications needs to be open source.
De ez a bizonyos kommunikációs darab nyílt forrású kell, hogy legyen.
EnglishOpen source projects tend to have a momentum of their own.
EnglishYou may click into the text with the middle mouse button, and an editor will open the TeX-source file immediately.
Ha a középső gombbal a szövegre kattint, akkor egy szerkesztőablakban megjelenik a TeX forrásfájl tartalma.
EnglishClicking on a line in the list will automatically open the corresponding source file and set the cursor to the line with the match.
Ha rákattint egy sorra, akkor megnyílik a hozzá tartozó forrásfájl és a kurzor a megfelelő sorra áll.
EnglishSo littleBits is open-source.
Éppen ezért a littleBits tervek szabadon felhasználhatóak.
EnglishAnd this open-source version means that it could be -- if we did a brilliant job of it -- it could be used around the world very quickly.
És ez a nyílt forráskód azt jelenti, hogy - ha remek munkát végzünk - az egész világon gyorsan használható lenne.
EnglishWe need more competition in the ICT business, and this could be encouraged by increased use of open-source code in Europe.
Élénkebb versenyre van szükség az ikt területén, ezt ösztönözheti a nyílt forráskódú rendszerek szélesebb körű európai elterjedése.
EnglishClicking on an item in the list will automatically open the corresponding source file and set the cursor to the line with the match.
Ha rákattint egy elemre a listában, automatikusan megnyílik a bejegyzéshez tartozó forrásfájl és a kurzor a megfelelő sorra áll.
EnglishOpen Form Source...
EnglishIt's open source.
EnglishOpen Source File...
EnglishJim Surowiecki briefly mentioned Yochai Benkler's paper about open source, pointing to a new form of production: peer-to-peer production.
Jim Surowiecki röviden megemlítette Yochai Benkler nyílt forráskódról szóló írását, kiemelve a termelés egy új formáját: a peer-to-peer termelést.

Impara nuove parole

English
  • open source

Nel dizionario Tedesco-Italiano potrai trovare più traduzioni.