"newcomer" traduzione ungherese

EN

"newcomer" in ungherese

volume_up
newcomer {sostantivo}

EN newcomer
volume_up
{sostantivo}

newcomer (anche: new arrival, upstart, sojourner)
volume_up
jövevény {sostantivo}
The newcomer drove into the carport, snuggling up close to Keenan's car.
A jövevény behajtott a parkolóba, szorosan Keenan kocsija mellett.
Bella, sensing a newcomer among her congregation, pricked up her ears.
Bella megérezte, hogy új jövevény érkezett a gyülekezetébe, hegyezni kezdte a fülét.
The newcomer, whoever he was, was too far out to matter now.
A zavarást produkáló új jövevény akárki is, túl távol van, hogy beavatkozhasson.
newcomer (anche: new arrival)
Newcomer and gathered conspirators faced each other.
Az újonnan érkező és a már összegyűlt szövetségesek szembenéztek egymással.
Az újonnan érkező élvezettel szemlélte a helyzetet.
She wasn't really sure who or what the newcomer was.
A lány nem tudta biztosan, kiféle, vagy miféle az újonnan érkező.
newcomer (anche: alien, stranger, outlander)
volume_up
idegen {sostantivo}
Seeing that, the newcomer touched his helm in what was clearly a salute to the outlander.
Erre az újonnan érkezett sisakjához emelte kezét, ami nyilvánvalóan tisztelgés volt az idegen előtt.
There is no time for games, Shea, the newcomer spoke suddenly in a mild, but weary voice.
Nincs idő játszadozni, Shea szólalt meg hirtelen az idegen, szelíd, de fáradt hangon.
In a desert summer that had toasted every resident of Pico Mundo, this newcomer remained as pale as bread dough.
Az idegen rendkívül sápadt volt, bár a Pico Mundó-i sivatagi nyárban mindenki csokoládébarnára sül.

Sinonimi (inglese) per "newcomer":

newcomer

Esempi di utilizzo "newcomer" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAfter a few preliminary remarks, Shea turned back to the newcomer to the Vale.
Néhány bevezető megjegyzés után visszafordult a völgybe érkezett jövevényhez.
EnglishThe newcomer didn't do as Lori would have done in such circumstances, and withdraw.
A másik lány nem vonult vissza, ahogy Lori tette volna hasonló esetben.
EnglishOne newcomer, a darkly tanned female, shoved a nonsinging bystander aside.
Egy újabb vendég, egy barnára sült nőstény jött oda, félretolva egy nem éneklő nézelődőt.
EnglishMeanwhile, the newcomer kept babbling, as if unable to believe his good fortune.
Hari nem látta tisztán, míg a ruhaujjából elő nem vette a zsebkendőjét és meg nem törölte a szemét.
EnglishDespite his studied indifference, curiosity finally forced him to turn to look upon the newcomer.
Közömbösségén végül úrrá lett a kíváncsiság, s felnézett a jövevényre.
EnglishHart's narrowed eyes told him that the newcomer was armed.
Hart összeszűkülő szemei tudatták vele, hogy a látogató fegyvert visel.
EnglishFrom the service side of the counter, Bertie Orbic greeted the new-comer.
Bertie Orbic üdvözölte a vendéget, és megkérdezte tőle:
EnglishNow the newcomer interrupted his view as he lurched to the door.
Most az ajtó elé imbolygó újonnan érkezett eltakarta a látványt.
EnglishSure enough, the newcomer wore fancy, fractal-plaid pants and an iridescent jacket.
Nos, legyek átkozott, ha a logikának a legkisebb csírája létezik ebben az univerzumban! morogta Biron Maserd.
EnglishHe would deal with the B-2, then go back and take care of the newcomer with the big jammer.
Előbb végeznek a B-2-essel, aztán majd sorra kerítik őt is.
EnglishDavid Griffn and newcomerAli G Ifyou haven't made yourmind up yet you will be done by the end ofthis debate.
Ha eddig még nem döntötték el kire szavaznak... ez a vita majd megteszi önök helyett.
Englishdemanded the newcomer in brisk official tones.
Meghallgatta Mitchellt, aztán Dr. Bryantet, majd gyors pillantást vetett a halott nő görnyedező figurájára.
EnglishWell, I finally read that book, said the newcomer brightly.
Végül elolvastam azt a könyvet mondta az újonnan érkezett élénken.
EnglishEven as the five men finished their meal, a newcomer arrived at the inn, riding a fine black horse.
Alig fejezte be az öt férfi az evést, egy újabb vendég érkezett.
EnglishThe newcomer's face was twisted in a snarl, and he lunged atop Elminster.
Mérgesen vicsorgott, és Elminster fölé tornyosult.
EnglishIron-haired, blue-eyed - she recognized the newcomer.
Acélszürke haj, kék szem Szerén felismerni vélte az újonnan érkezőt.
EnglishAnd why had she made such a statement to him--to a newcomer ?
És miért tesz ilyen nyilatkozatot egy újonnan érkezettnek?
EnglishBezoar prodded the drooping newcomer, who looked up, then.
Bezoar megbökte a magába roskadt fickót, aki erre felnézett.
EnglishThe newcomer had the tusks and mismatched eyes of an ork, but she was short and slim.
A fickónak orkhoz hasonló agyarai és formátlan szemei voltak, ezzel ellentétben állt viszont kicsinyke, vékony teste.
EnglishA newcomer joined us-1 hadn't heard him. enter.
Most még valaki érkezett; nem is hallottam bejönni a szobába.