"momentary" traduzione ungherese

EN

"momentary" in ungherese

EN momentary
volume_up
{aggettivo}

momentary (anche: instantaneous)
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Pillanatnyi koncentrációzavar, emberi mulasztás bármikor előfordulhat.
It takes three days to have that kind of momentary impulse in California, Mrs.
Kaliforniában három nap kell az ilyen pillanatnyi elhatározásokhoz, Mrs.
A momentary contact, that seemed to shoot through Fear, snapping his eyes open.
Egy pillanatnyi kontaktus, mely villámcsapásként érte Feart.
momentary (anche: abrupt, dead, hasty, headlong)
At the last moment, with a momentary sense of panic, she gestured to sir Ec-torius.
Az utolsó pillanatban hirtelen elfogta a pánik, és intett sir Ectoriusnak.
They had gone perhaps half a mile when Sparhawk had a momentary premonition.
Talán fél mérföldet haladhattak, amikor Sparhawk hirtelen megérezte a veszélyt.
His momentary twinge had been swallowed up in the deep, steady aching he'd endured for so long.
A hirtelen, szúró sajdulás belecsendesült abba a mély, szüntelen fájdalomba, amelyet már oly régóta érzett.
momentary (anche: cursory, passing)

Sinonimi (inglese) per "momentary":

momentary

Esempi di utilizzo "momentary" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs Malingo slipped into his seat, Candy dared a momentary glance along the beach.
Malingó bemászott a helyére, Cuki pedig megkockáztatott egy pillantást a partra.
EnglishThe jumper rode up, revealing a momentary heart-stopping length of thigh.
Szvettere-blúza fölcsúszott, s lélegzetállító araszt mutatott a dereka tájáról.
EnglishI had a momentary hesitation while I decided rapidly what my attitude here ought to be.
Egy percig tetováztam, ez idő alatt gyorsan döntöttem magamban, hogyan viselkedjem.
EnglishYet Trull spared it but a momentary glance, for his gaze had been drawn to the far wall.
Trull csak egyetlen pillantásra méltatta, mert tekintetét a távolabbi fal vonzotta.
EnglishBut this was only a momentary atavism, and he pushed it roughly away.
De ez csak holmi ősi reflex volt, és Paul rögtön ki is szorította tudatából.
EnglishA momentary fury overcame him, charging his face with sluggish recognition.
Váratlanul dühbe gurult, ami lomha felismeréssel töltötte el az arcát.
EnglishAfter a momentary pause, the band took up its tune without missing a bar.
Néhány taktusnyi szünet után a zenekar zavartalanul folytatta a számát.
EnglishHere the tinkling streams broke free, but their flight was momentary.
A fröcskölő vízsugarak szabadon áramlottak, de röptük rövid ideig tartott.
EnglishHari knew it was a mere momentary glandular joy, overlaying a deep fatigue.
Hari kihasználta a fáradtságot feledtető új erőforrást: átvezette a pánzt a széles pázsiton.
EnglishHe caught a momentary whiff of an unpleasant smell, and for some reason a chill ran through him.
Megcsapta az orrát valami kellemetlen szag, amitől végigfutott a hátán a hideg.
EnglishRace gave a momentary whimsical glance at Poirot and went a little nearer.
Race furcsán Poirot-ra pillantott, majd egy kissé közelebb lépett.
EnglishShe had exposed a momentary length of beautiful leg, and this was what the man was looking at.
Megint a mókamesternek szenteltem hát a figyelmemet, akit még mindig keményen markoltam.
EnglishThis caused her a moment of both concern and wonder, and even momentary pride.
Meghökkent és elcsodálkozott, halvány büszkeségfélét érzett.
EnglishWhere they'd thrown their shield, something flared like a momentary star.
Mintha egy csillag jelent volna meg ott, ahová a pajzsot vonták.
EnglishAs the screen door creaked with his departure, Karras felt momentary peace.
Karrast egy pillanatra a béke érzése fogta el paptársa távozásakor az ajtó nyikorgásának hallatán.
EnglishI am old, she thought with momentary panic, yet I must live until Morgaine and her brother are grown.
Öreg vagyok, nyilallt belé a félsz, de élnem kell, amíg Morgaine meg az öccse felnő.
EnglishThe Elven girl breathed it deeply and it left her head in a momentary spin.
Az elf leány mélyen beszívta, és egy pillanatra megszédült.
EnglishChris darted a momentary glance to Karl but then shifted it quickly bade to Kinderman.
Chris röpke pillantást vetett Karl felé, de aztán gyorsan visszafordította a tekintetét Kindermanra.
EnglishSo you see” Interested as he was in Cyclops’s story, Gordon felt a momentary sense of triumph.
Győzelem, ujjongott Gordon, miközben érdeklődve hallgatta Küklopsz elbeszélését.
EnglishRafter after a momentary pause.
Szóval maga a Nemezis? kérdezte Mr. Rafiel rövidke szünet után.