"to make sacrifices" traduzione ungherese

EN

"to make sacrifices" in ungherese

EN to make sacrifices
volume_up
{verbo}

to make sacrifices

Traduzioni simili a "to make sacrifices" in ungherese

make sostantivo
to make verbo
sacrifice sostantivo
to sacrifice verbo
Hungarian

Esempi di utilizzo "to make sacrifices" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut to make his brainchild a reality, he had to make certain sacrifices.
De ahhoz, hogy az álmai megvalósuljanak, rengeteg önfeláldozásra volt szükség.
EnglishWe expect the citizens of Europe to make sacrifices to save our climate.
Elvárjuk, hogy Európa polgárai áldozatokat hoznak majd éghajlatunk megóvása érdekében.
EnglishWe all have to make sacrifices... because we want to achieve greatness.
00:49:46.23,00:49:48.82 mert meg akarjuk valósítani a nagyságunkat.
EnglishPut it on, and be thankful for the sacrifices I make on your behalf.
Vedd fel, és légy hálás az áldozatokért, amelyeket érted hozok.
EnglishShe realizes he must make sacrifices in these early years to reap rewards later.
Tisztában van azzal, hogy az első években áldozatokat kell hoznia, de aztán később meglesz ennek az eredménye.
EnglishEveryone has had to make sacrifices and adjustments.
Mindenkinek kellett áldozatokat hoznia és kiigazításokat tennie.
English'We must all make sacrifices now and then,' she told him.
A cél érdekében áldozatot kell hoznunk mondta Sephrenia.
EnglishThey make sacrifices in the hopes of avoiding notice.
Azért hoznak áldozatot, hogy észrevétlenek maradhassanak.
EnglishNo one is prepared to make real sacrifices.
00:54:07.41,00:54:11.75 Senki sem készült az igazi áldozatra.
EnglishThe workers are ready to make sacrifices for this cause, and we expect the same from all the decision makers.
A munkavállalók készen állnak áldozatot hozni az ügy érdekében, és ugyanezt várjuk valamennyi döntéshozótól is.
EnglishCan we encourage people to make sacrifices if we tell them they will always be kept waiting outside?
Bátoríthatjuk-e arra az embereket, hogy hozzanak áldozatokat, ha azt mondjuk nekik, hogy örökké kívül fogjuk váratni őket?
English- [ Grunting ] Still unwilling to make sacrifices.
EnglishWe believe it is unacceptable to keep asking our companies to make sacrifices for companies in third countries.
Úgy hisszük, elfogadhatatlan az, hogy elvárjuk saját vállalkozásainktól áldozatok meghozatalát harmadik országok cégeinek érdekében.
EnglishPerhaps in their documents the Commission should reflect this and acknowledge the efforts of those who actually do make the sacrifices.
A dokumentációban a Bizottság ezt megemlíthetné, és elismerhetné azokat, akik valójában meghozzák az áldozatot.
EnglishOtherwise, we risk seeing unexpected displays of discontent by a population which is permanently being asked to make sacrifices.
Máskülönben azt kockáztatjuk, hogy a lakosság azon része, amelytől folyamatos áldozatokat várunk, váratlanul hangot ad elégedetlenségének.
EnglishWhy do we turn a blind eye to the fact that certain Member States do not care a whit about their promises, while others agree to make enormous sacrifices?
Miért nézzük el azt, hogy egyes tagországok fittyet hánynak ígéreteikre, míg mások hatalmas áldozatokat vállalnak.
EnglishThe European Union should look farther and should also be willing to make sacrifices in the interest of a more sustainable society.
Az Európai Uniónak előrébb kellene tekintenie, és készen kellene állnia arra is, hogy áldozatokat hozzon egy fenntarthatóbb társadalom érdekében.
EnglishAs in the past, the Portuguese people will overcome this challenge, too, and make the necessary sacrifices, but not more than the necessary sacrifices.
Ahogy a múltban, úgy most is megbirkóznak a portugálok ezzel a kihívással, meghozzák a szükséges áldozatokat, de a szükségesnél nem többet.
EnglishOnce again, I understand the anger of some of our compatriots when they are asked to make sacrifices for others who work less and retire earlier.
Még egyszer, megértem egyes honfitársaink haragját, amikor azt kérik tőlük, hogy hozzanak áldozatot másokért, akik kevesebbet dolgoznak, és hamarabb nyugdíjba vonulnak.
EnglishAsking our people and businesses to make such sacrifices at a time of economic crisis like the present is the latest in a long line of European follies.
A jelen gazdasági válság idején ilyen áldozatra kérni állampolgárainkat és vállalkozásainkat nem más, mint egy újabb tétel az európai balgaságok amúgy is hosszú sorában.