"Lyndhurst" traduzione ungherese

EN

"Lyndhurst" in ungherese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Lyndhurst" viene usato.

Esempi di utilizzo "Lyndhurst" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThere still seem to be some gaps in our information, drawled Lyndhurst.
Az információnkban még mindig van egy kis hézag formálta a szavakat Lyndhurst.
EnglishSorry to break up the party, but lets get the briefing under way, said Lyndhurst.
Sajnálom, hogy meg kell szakítanom a csevegést, de térjünk a tájékoztatásra mondta Lyndhurst.
EnglishI wonder, sir, said Captain Lyndhurst to his CO, whether I might not go up there right away.
Nem tudom, uram mondta a parancsnoknak Lyndhurst százados , miért ne mehetnék nyomban oda.
EnglishLyndhurst mounted to the upstairs bedroom, where he found John Preston and introduced himself.
Lyndhurst fölment az utcára néző hálószobába, ahol megtalálta Prestont és bemutatkozott.
EnglishLets go back to the docks and talk to the CO, said Lyndhurst.
Menjünk a kikötőbe és beszéljük meg a parancsnokkal javasolta Lyndhurst.
EnglishLyndhurst still had his gun at the aim, but the MI5 man was between him and the Russian.
Lyndhurst még mindig célra tartotta a fegyverét, de az MI5 embere ott volt közte és az orosz között.
EnglishLyndhurst ordered the two rear-garden men to leave their police car and start moving.
Lyndhurst utasította a két "hátsó" embert, hogy szálljanak ki a rendőrautóból és kezdjék el akciójukat.
EnglishStanding in the hall by the telephone, Preston could hear the chitchat between the van driver and Lyndhurst.
A telefon közelében álló Preston hallotta a buszsofőr és Lyndhurst beszélgetését.
EnglishAs they entered The Hayes, they would come under the radio control of Captain Lyndhurst in his observation post.
A The Hayes-be érve bekerülnek az ablakban ülő százados rádiójának hatósugarába.
EnglishWhen Barney lifted the receiver, Captain Lyndhurst was coming out of the kitchen with a cup of tea.
Amikor Barney fölvette a kagylót, Lyndhurst százados éppen a konyhából jött ki egy csésze teával.
EnglishIn the assault, Lyndhurst stressed, timing was of the essence.
Lyndhurst hangsúlyozta, hogy a rohamnál az időzítés a lényeg.
EnglishCaptain Lyndhurst knew that he would not be in the assault.
Lyndhurst százados tudta, hogy ő maga nem vesz részt a rohamban.
EnglishEight seconds, murmured Lyndhurst into the receiver, then a savage whisper to Preston: Dial now.
Nyolc másodperc mormogta halkan a kagylóba Lyndhurst, aztán hangosan súgta Prestonnak: Most tárcsázzon.
EnglishCaptain Lyndhurst took careful aim and fired once.
Lyndhurst százados gondosan célzott, és egyetlenegyszer tüzelt.
EnglishThere may be a trip wire in the garden, warned Lyndhurst.
A kertben lehet riasztó figyelmeztette őket Lyndhurst.
EnglishCaptain Lyndhurst could have stopped him with a kick.
Lyndhurst százados egyetlen rúgással megállíthatta volna.
EnglishHe handed Lyndhurst the photograph taken on the Damascus street.
Englishsaid Lyndhurst with apparent lack of interest.
Bomba? mondta Lyndhurst minden érdeklődés nélkül.
EnglishSlow down, thirty seconds to go, replied Lyndhurst.
Lassítsatok, még harminc másodperc felelte Lyndhurst.
EnglishThe main attack, Lyndhurst had agreed with his CO and the operations officer, would be via the front.
A támadás fő iránya ebben Lyndhurst egyetértett a parancsnokával és a hadműveleti tiszttel a bejárati ajtón át lesz.

Impara nuove parole

English
  • Lyndhurst

Nel dizionario Italiano-Rumeno potrai trovare più traduzioni.