"lump" traduzione ungherese

EN

"lump" in ungherese

volume_up
lump {sostantivo}
HU

"lump" in inglese

volume_up
lump {sostantivo}

EN lump
volume_up
{sostantivo}

lump (anche: clamp, clump, dump, heap)
volume_up
rakás {sostantivo}
Jól nézzétek meg ezt a rakás szart.
Not from fear of you -- you lump of stale dough -- nor of your mad, ungrateful father; nor of your new magician, much happiness may you have of him.
- Nem mintha félnék tőled, te rakás sületlen szerencsétlenség; sem az őrült, háládatlan apádtól, sem az új varázslótoktól, teljék benne örömötök.
lump (anche: growth, knob, tumor, tumour)
volume_up
daganat {sostantivo}
The lump on her breast turned out to be a cyst, thank God.
A mellében lévő daganat cisztának bizonyult, hála istennek!
Egy daganat a mellében, de lehet, hogy csak ciszta.
lump (anche: boss, hump, hunch, shoulder)
volume_up
púp {sostantivo}
lump (anche: clod, nodule)
volume_up
göröngy {sostantivo}
The paths through the beet-fields were simply a succession of lumps, as slippery as a greasy pole, with huge pools everywhere.
A répaföldeken átvezető ösvényeken göröngy göröngy hátán, minden mérhetetlenül csúszós, mindenütt nagy pocsolyák.
lump (anche: clod, clot, nugget, sod)
volume_up
rög {sostantivo}
volume_up
kinövés {sostantivo}

Esempi di utilizzo "lump" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut Jesus, if only he'd talk a little more instead of sitting there like a lump!
De bárcsak egy kicsivel többet beszélne, és ne ülne itt, mint valami fatuskó!
EnglishHe sat like a lump of nose putty, staring at something long ago and far away.
Úgy ült ott, mint egy darab gyurma, a tekintete időben, térben messzire révedt.
EnglishHe curled his tongue in his mouth, feeling the tiny lump under the soft tissue.
Felkanyarította a nyelvét a szájában, kitapogatta a kis gömböcskét a lágy bőr alatt.
EnglishIt was a cloth tobacco sack containing a hardish lump about the size of a pecan.
Egy hikoridió nagyságú kemény valamit tartalmazó vászon dohányzacskót nyomott a markomba.
EnglishShe had almost a lump in her throat as she looked back on the Expedition House.
Mikor visszatekintett az expedíció házára, gombócot érzett a torkában.
EnglishA lump the size of a golf ball clogged his dry throat, and suddenly his eyes were wet.
Kiszáradt torkában egy golflabda nagyságú golyó képződött, és szemét elfutotta a könny.
EnglishWhen he came down it had only been a harmless lump of snow outside the playground.
Amikor lejött, még csak ártalmatlan hóbucka volt a játszótér mellett.
EnglishMeredith Blake replied with distaste, He said, 'Caroline must lump it.'
Meredith Blake undorodva felelte: - Azt, hogy: Caroline-nak le kell nyelnie a békát."
EnglishIndeed, the weight was already pulling a lump from the poor soil and soon it would fall.
Súlya már néhány jókora rögöt kiemelt a talaj vékony rétegéből, rövidesen ki fog dőlni.
EnglishYou can'tjust lump everything into these two categories and then just deny everything else.
Nem sorolhat mindent két kategóriába, és minden mást figyelmen kívül hagyni.
EnglishHere is a lump of flesh, about three pounds, which you can hold in the palm of your hand.
Rendelkezésünkre áll egy kupacnyi hús, körülbelül 1,5 kg, ami elfér az Önök tenyerében.
EnglishNot a testicle; a pink ball, like a lump of plasticine, or wax.
Nem nemi szerv volt, hanem golyócska, olyan, mint egy darabka gyurma vagy viasz.
EnglishCallista picked up a twisted lump of metal, turned it over in her gloved hands, then let it drop.
Callista felemelt egy meghajlott fémdarabot kesztyűs kezével, azután elhajította.
EnglishKarsten, mind you, and this lump of unbaked dough squeaks of con- sent!
Ismétlem, Karsten, és ez a kis idétlenség még beleegyezésről nyöszörög!
EnglishLiba sighed and returned to her spinning, with a heavy lump of apprehension in her chest.
Lirba mélyet sóhajtott, és lelkében erős balsejtelemmel visszatért a fonalgombolyításhoz.
EnglishWhere can her eyes have been when she married that great lump of an Alsatian?
Hová tette a szemét, hogy hozzáment ahhoz az elzászi fatuskóhoz?
EnglishShe didn't press down to feel the hard little lump that Dr. Salter had let her feel.
Nem nyomta meg, hogy érezze a kemény kis buckát ott, ahova Sal doktornő kormányozta a tenyerét.
EnglishThe space yacht approached the irregular lump swathed in a mane of frozen steam.
Az űrhajó megközelítette a szabálytalan alakú magot, amelynek felszínét megfagyott források alkották.
EnglishFirst off your sister, Shona, has been caught in Metaland, swapped for a lump of lard alien.
Először is ott a húgod, Shona, aki Metaföldön ragadt, cserébe egy idegendaganatot kaptál.
EnglishHere it is, said the Fairy, taking a lump from a golden sugar bowl.
- Itt - mondta a Tündér, és elővett egy szemet egy arany cukortartóból.