"lobe" traduzione ungherese

EN

"lobe" in ungherese

volume_up
lobe {sostantivo}

EN lobe
volume_up
{sostantivo}

1. generale

lobe (anche: dewlap)
volume_up
lebernyeg {sostantivo}

2. Anatomia

lobe (anche: earlobe, earlobes)
volume_up
fülcimpa {sostantivo}
His broken nose, tough features with missing ear lobe, were not calculated to impress a court.
Törött orra, durva vonásai meg a hiányzó fülcimpa nem nyerték meg különösebben a bíróság tetszését.
I could see that particularly beautiful place right below his ear, that special measure between the back of the neck of a human and the lobe of his ear, which has so much to do with male beauty.
Láttam azt a különösen szép részt a füle alatt, a nyak töve és a fülcimpa között, amelynek aránya jelentősen meghatározza a férfiszépséget.

Esempi di utilizzo "lobe" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Alzheimer kóros betegeket tanulmányozott, akiknek homloklebeny demenciájuk volt.
EnglishSince all these reinfections, he's developed a spot on the parietal lobe of the brain.
Az állandó újrafertőződéstől keletkezett az agyában, a falcsonti lebenyen egy folt.
EnglishAnd in particular, one area of the temporal lobe is called the fusiform gyrus.
A temporális lebenynek ezt a részét pedig fusiform gyrus-nak nevezik.
EnglishThe problems were all being caused by a small mass in the prefrontal lobe.
És mindezt egy kis darab szövetanyag okozta a prefrontális agyféltekében.
English...a normal person's brain pattern changes, their frontal lobe reacts.
Egy normális ember viselkedése megváltozik, a homloklebeny reakciója miatt.
EnglishYou're thinking it's temporal lobe difficulty, some crap like that.'
Azt gondolja, hogy a homloklebeny problémája, vagy valami hasonló zöldséget.
EnglishThe autopsy report had both bullets going through the frontal lobe.
A hallottkém jelentése szerint mindkét esetben az elülső agylebenyt lőtte át.
EnglishThe spot that showed up on the boy's parietal lobe about six weeks ago.
- A folt, ami a fiú falcsonti lebenyén jelent meg úgy hathéttel ezelőtt.
EnglishWe shouldn't see any of those or the other behemothaurs because we're so low in the lobe.
Hogy értelmes lényeknek tekinthetjük-e ket vagy sem, az persze kérdés.
EnglishIn temporal lobe, that's extremely common, and can last for days or even weeks.
A temporális lebeny betegségénél ez meglehetősen gyakori, és napokig vagy akár hetekig is eltarthat.
EnglishHe felt the edge of a lobe of a sonic beam pass just above him, without hitting him broadside.
Akki érezte egy hangnyaláb végét elhaladni maga fölött, de nem ért hozzá.
EnglishHe was talking to a man next to him who had a broken nose and the lobe of his right ear missing.
A mellette ülő betört orrú férfival beszélgetett, akinek hiányzott a jobb fülcimpája.
EnglishIn answer, Reich drew the arrow back to the lobe of his ear and held the point on Hassop's body.
Válaszképp Reich szeméhez emelte a felhúzott íjat, és megcélozta Hassopot.
EnglishI can't determine occipital lobe swelling without a complete MRl.
Nem tudom meghatározni az agylebenynövekedés okát a komplett MRI nélkül.
EnglishWell, we still think it's temporal lobe, Klein answered, and---
Nos, még mindig a temporális lebenyre gondolunk válaszolta Klein , és...
EnglishWhen images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
Mikor alakok formálódnak, a vizuális cortex egy magasabb része is bevonódik a temporális lebenyben.
EnglishThe obligatory diamond earring sparkled from the proper left lobe.
A szinte kötelező jellegű gyémánt fülbevaló ott csillogott a megfelelő helyen: a bal fülcimpában.
EnglishThe day before yesterday he had seen another one, on his neck this time, below the lobe of his left ear.
Tegnapelőtt újabb sebet talált, ezúttal a nyakán, a bal fülcimpája alatt.
EnglishShe laughed, reached up with her other hand to pull his head down and bit him on the ear-lobe.
Jacqueline felkacagott, és a kezével magához húzta Saint-Clair fejét, hogy a fülcimpájába harapjon.
English'The nearest Portal to where we are now is the Ninth Tropic of Inclination Secessionary Portal, Present lobe.
A legközelebbi portál a kilences számú meridiángörbületi kilépportál, jelen gömbfél.