"lobbying" traduzione ungherese

EN

"lobbying" in ungherese

volume_up
lobbying {sostantivo}

EN lobbying
volume_up
{sostantivo}

lobbying
volume_up
lobbizás {sostantivo}
. - (PL) Regulation of lobbying should certainly be welcomed.
. - (PL) A lobbizás szabályozása természetesen üdvözlendő.
Lobbying takes place just about everywhere; there is lobbying of the Commission, of Parliament, of the Council.
Mindenhol folyik lobbizás: a Bizottságban, a Parlamentben, a Tanácsban.
(PL) Mr President, lobbying at the European institutions is a complex issue.
(PL) Elnök úr, az európai intézményeken belüli lobbizás összetett kérdés.

Esempi di utilizzo "lobbying" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English. - (PL) I am glad that the European Parliament is dealing with lobbying.
írásban. - (PL) Örülök, hogy az Európai Parlament foglalkozik a lobbizással.
EnglishThe United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
Az Egyesült Államok szinte észrevétlen lobbizással van jelen a Parlamentben.
EnglishThey had had to do some hard lobbying, but the board-even Kaddiri-finally agreed.
Ráadásul a feladat megközelítette az ALARM rakétaprogram teljesítőképességének határait.
EnglishCompulsory registration should apply to the whole range of lobbying bodies.
A kötelező nyilvántartást a lobbista testületek teljes körén belül érvényesíteni kell.
EnglishI fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
Teljes mértékben egyetértek a lobbizásnak a jelentés D bekezdésében foglalt leírásával.
EnglishI hope that this report will increase openness and transparency of lobbying in Parliament.
Remélem, e jelentés fokozza a Parlamenten belüli nyíltságot és átláthatóságot.
EnglishHowever, lobbying does lead to the risk that democratic principles may be corrupted.
A lobbizmus azonban azzal a kockázattal is jár, hogy a demokratikus elvek korrumpálódnak.
EnglishThere has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
Kanada kiterjedt lobbi tevékenységet folytat ennek megakadályozására.
EnglishWe are now launching a lobbying campaign to have co-sponsors of our draft resolution.
Most lobbykampányt indítunk, hogy társtámogatókat találjunk az állásfoglalás-tervezetünkhöz.
EnglishTherefore, rules for lobbying are ultimately a question of legitimacy.
Ennélfogva a lobbizásra vonatkozó szabályok végső soron a legitimitással függnek össze.
EnglishThey are involved in lobbying as well, but they are not defined as lobbyists in our system.
Ezek ugyancsak érintettek a lobbizásban, de mégsem nevezzük rendszerünkben lobbistáknak.
EnglishMeanwhile, Liz Beaumont kept 'lobbying' - Beaumont's word - for the idea of a pseudonym.
Az idő alatt pedig Liz Beaumont tovább "lobbizott" Beaumont kifejezése egy írói álnév mellett.
EnglishI have no interest in lobbying for legalized gambling in Colorado.
Eszemben sincs harcolni a szerencsejáték törvényesítéséért Coloradóban.
EnglishBut this particular city is probably the headquarters of the world lobbying industry.
Azonban ez a város talán a világ lobbista iparának székhelye.
EnglishA comprehensive, systemic solution is often defeated by details or even by lobbying interests.
Az átfogó és szisztematikus megoldást gyakran legyőzik a részletek, de még a lobbi érdekek is.
English. - (PL) Mr President, some 2 500 lobbying organisations are currently active in Brussels.
írásban. - (PL) Elnök úr, megközelítőleg 2.500 lobbista szervezet működik ma Brüsszelben.
EnglishWherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
Ahol a demokrácia kerüli az anarchiát, ott viszont egyértelmű szabályokat kell alkalmazni a lobbizást illetően.
EnglishSo the lobbying was al- ready under way, backed by the realization that the election cycle was com- ing up.
A lobbyzás már megkezdődött, hatását csak felerősítette a küszöbönálló választási év.
EnglishSecondly, we wish to establish ethical and moral standards governing these lobbying activities.
Másodszor, etikai és erkölcsi normákat kívánunk megállapítani a lobbista tevékenység irányítására.
EnglishWe all know that this is an extremely sensitive issue which has given rise to very intensive lobbying.
Mindannyian tudjuk, ez egy rendkívül érzékeny kérdés, ami nagyon intenzív lobbizáshoz vezetett.