EN lean
volume_up
{sostantivo}

volume_up
lejtő {sostantivo}
lean (anche: descent, downfall, droop, drop)
volume_up
esés {sostantivo}
volume_up
elhajlás {sostantivo}
lean
volume_up
hús soványa {sostantivo}

Esempi di utilizzo "lean" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHugo McLean, coming quietly up behind them, asked, What's an awful thing to say?
Hugo McLean, aki nesztelenül lépett mögéjük, megkérdezte: Mit szörnyű mondani?
EnglishAdelaide Jefferson and Hugo McLean were walking rapidly down the path toward them.
Adelaide Jefferson és Hugo McLean sietve jöttek le a teniszpályához vezető ösvényen.
Englishthe silver-haired, lean-faced, tuxedo-clad man demanded.
- Mit akarnak tőlem? - kérdezte az ezüstös hajú, vékony arcú, frakkot viselő férfi.
EnglishBut far down on the beach stood a lone figure, a lean tall man, looking towards her.
Ám messze lent magányos alak állt a parton, vékony, magas ember, és őt nézte.
EnglishHow lean and caring he seemed, a creature of such miraculous contours and expressiveness.
Rám nézett, átkarolt, és el sem engedett, amíg Arion ki nem fejtett az öleséből.
EnglishAllanon was supporting him now, providing him with a strong shoulder on which to lean.
Allanon támogatta, a vállát kínálta, hogy Bremennek legyen mire támaszkodnia.
EnglishHe had to get back to the lean-to and the fire, and he had to do it on his own.
Vissza kell jutnia a szárnyékhoz és a tűzhöz, méghozzá a maga erejéből.
EnglishAllanon came forward and placed a strong hand on the highlander's lean shoulder.
Allanon előrelépett, és rátette erős kezét a nyúlánk felföldi vállára.
EnglishMenion chuckled inwardly at the sight, a slow smile spreading over his lean face.
Menion előbb csak kuncogott, aztán szélesen elvigyorodott a látványra.
EnglishFrank's voice was getting so weak that Tony had to lean close to hear it.
Frank hangja teljesen legyengült; Tonynak egész közel kellett hajolnia, hogy hallja.
EnglishThe lean longships were putting on a burst of speed, closing in for the kill.
A keskeny harci csónakok növelték az iramot, lecsapni készen közeledtek.
EnglishThe dog breathed hard and didn't move, except to lean a little closer to my right leg.
A kutya erősen lihegett, nem mozdult, csupán kicsit erősebben simult a jobb lábamhoz.
EnglishJust lean forward and put your head between your knees if you feel queer.
Ha rosszul érzi magát, hajoljon előre és a fejét fektesse a két térde közé.
EnglishJaxart was back on the oar and with him a lean Sark convict with a brand on his face.
Ja-xart újra ott görnyedezett az evezőpadon, oldalán egy billogos képű sark elítélttel.
EnglishI go to lean in and kiss her... and I realize I have gum in my mouth.
Amikor odahajoltam, hogy megcsókoljam... akkor rájöttem, hogy rágó van a számban.
EnglishThe face in the photo was lean and tanned and smiling slightly with lips closed.
A fényképen látható arc keskeny volt, napbarnított, a csukott száj halvány mosolyra húzódott.
EnglishThe dark face turned toward him and a slight smile played across the lean features.
A sötét arc feléje fordult, könnyű mosoly futott át az éles vonásokon.
EnglishI've described him earlier in this account as having looked like a lean young wolf.
- Korábban azt mondtam róla, úgy festett, mint egy inas farkaskölyök.
EnglishWe both lean forward on our elbows and once again look at the crowd.
Mindketten a könyökünkre támaszkodva előrehajolunk, és ismét a tömegre nézünk.
EnglishIf I can ever find it, maybe I can tell myself to squat and lean my shoulder to it.
S ha egyszer megtalálom, tán magamnak is ki tudnám adni a vezényszót, merről feküdjek neki.