"laboriously" traduzione ungherese

EN

"laboriously" in ungherese

EN laboriously
volume_up
{avverbio}

The lieutenant wrote it all down laboriously in longhand.
A hadnagy mindezt szorgalmasan leírta folyóírással.
He was digging in his garden–digging, too, in his own mind, laboriously turning up the substance of his thought.
Kertjében ásott éppen és elméjében is ásott, szorgalmasan felforgatva gondolatainak anyagát.
laboriously (anche: haltingly, sullenly, uneasily)
He laboriously read aloud from the computer printout.
Nehézkesen betűzve a szavakat, felolvasott a nyomtatott szövegből.
Kerlin nehézkesen bicegett arrébb.

Esempi di utilizzo "laboriously" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA number of vilagers were laboriously sawing boards from logs lying atop crude trestles.
Néhány falusi szorgosan deszkalapokká fűrészelte a hatalmas állványokon nyugvó fatörzseket.
EnglishSlowly, laboriously, he pulled himself up and out until he was sitting in the window.
Lassan, keservesen húzódzkodott, amíg meg nem ült egyenesen.
EnglishThe pack-horses were laboriously pulling a dozen cedar logs behind them.
A málháslovak egytucatnyi cédrustörzset vonszoltak maguk után.
EnglishPinions drooping, it laboriously began building a nest- a place of dying.
Lankadt szárnyakkal, kínkeservesen hozzálátott, hogy fészket rakjon - fészket, ahol bevárhatja a halált.
EnglishWhen they reached the mound, Tynian took his coil of rope and laboriously led the way up the steep side.
Amikor elérték a halmot, Tynian fogta a kötelet, és óvatosan felmászott a domb tetejére.
EnglishHe might laboriously decipher a sentence, only to forget it completely when he worked on the next one.
Mire nagy nehezen kihüvelyezett egy-egy egyszerűbb mondatot, azonnal elfelejtette, ha jött a következő.
EnglishSomething had just crossed his mind, a new fact to be laboriously added into the equation.
Ilyenkor általában valami új dolog jutott az eszébe, valami új tény, amit gondosan hozzá kellett adni az eddigi egyenlethez.
EnglishNow she had to do it laboriously, and her grip was failing, and she mustn't fail because otherwise everything would fail...
Most meg vért izzad, fél, hogy elveszti a fonalat, pedig tilos, mert ha elveszti, elveszett minden...
EnglishTo go over the facts laboriously one by one.
Gondosan sorra kell vennem és megvizsgálnom mindent.
EnglishThe young man, who had the face of an intelligent lab-rat, was paying in small change, counting it laboriously out of a grimy hand.
A patkányképű fiatalember apróval fizetett, pedánsan számolgatta ki az összeget szurtos mancsából.
EnglishThen he and Kurik laboriously hauled the beams up after them and carried them one by one across the roof to the side facing the consulate wall.
Aztán Kurikkal együtt felhúzták maguk után a deszkát, és egyesével a konzulátus falára néző oldalra cipelték őket.
EnglishBlunt explained laboriously.
EnglishA young novice was drawing water from the well in the centre of the courtyard, laboriously winding the creaking windlass mounted at the wellmouth.
Az udvar közepén egy fiatal novícius éppen vizet húzott a kútból; erőlködve tekerte a káva fölé illesztett csörlőt.
English' Emban grunted, laboriously hauled himself to his feet and waddled to the map of Eosia hanging on the wall of Sir Nashan's study.
Emban bosszúsan felmordult, némi küzdelem árán talpra állt, és a Sir Nashan szobájának falán függő, Eosiát ábrázoló térképhez kacsázott.
EnglishLaboriously Kowalski explained to him that he wished to telephone a man in Marseilles, France, but that he did not know the man's telephone number.
Kowalski kínos fáradsággal elmagyarázta neki, hogy Franciaországba, Marseille-be akar telefonálni, de nem tudja az illető számát.
EnglishSlowly, laboriously, he built another plan around such a man, then subjected it to all the obstacles and objections.
Lassan, vesződve újabb tervet dolgozott ki, s ezt most erre a képzeletbeli emberre építette, aztán alávetette minden lehetséges próbának, megfontolt minden felhozható ellenérvet?
EnglishHe walked to the cipher-book storage room to get two books, the ones for Rome and Sofia, and then he pulled out his cipher wheel and laboriously encrypted both messages.
Átment a raktárba, hogy elkérje a római és a szófiai kódkönyvet, aztán elővette a rejtjelező korongot, és nekilátott átírni az üzeneteket.
EnglishA number of important proposals have been laboriously pushed through: the Stockholm Programme, future financial supervision and especially the telecoms package.
Fáradtságos munkával számos fontos javaslat került elfogadásra: a stockholmi program, a jövőbeni pénzügyi felügyelet és különösen a távközlési csomag.
EnglishThen he would open one of the books, search laboriously through the index, and look up a reference before writing that down too and turning back to the instrument.
Azután kinyitja valamelyik könyvet, nagy gonddal fürkészi a tárgymutatót, majd amikor megtalálja a keresett adatot, leírja, aztán visszatér a műszerhez.
EnglishThose strained, bloodstained, harshly marked fea- tures held no sign of life, yet the broken chest rose and fell laboriously and he moaned now and then.
Azok az elkínzott, vérrel bemocskolt markáns arcvonások semmiféle jelét sem adták az életnek, az összetört mellkas azonban meg-megemelkedett, és időnként nyögött is egyet.