"laborious" traduzione ungherese

EN

"laborious" in ungherese

EN laborious
volume_up
{aggettivo}

laborious (anche: arduous, cumbersome, hard, ponderous)
Her skills had been mastered through laborious and sometimes painful expe- rience.
Fáradságos és néha fájdalmas tapasztalatok árán sajátította el készségeit.
. - (FR) Here we are at the end of a lengthy and laborious process.
. - (FR) Hosszú és fáradságos folyamat végére értünk.
It was laborious despite the use of the cipher wheel.
Fáradságos munka volt a rejtjelező korong ellenére.
laborious (anche: arduous, complicated, difficult, hard)
volume_up
nehéz {agg.}
laborious (anche: assiduous, busy, diligent, hard-working)
laborious (anche: backward, blunt, difficult, halting)
The difficult and laborious process of granting discharge to the Council shows what the European Parliament wants.
A Tanács mentesítésének bonyolult és nehézkes folyamata rávilágít arra, mit szeretne az Európai Parlament.

Esempi di utilizzo "laborious" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt had required merely twenty minutes, as opposed to Riley's three laborious hours.
Az egész mindössze húsz percig tartott, szemben Riley atya három órájával.
EnglishWhat it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
Hatására még komplikáltabb és nevetségesebb intézkedések születnek.
EnglishThe Prüm Agreement process was very laborious and took a long time.
A Prümi Szerződéssel kapcsolatos folyamat nagyon munkaigényes és hosszadalmas volt.
EnglishA squirt is the end product of quite a laborious procedure in the sending of clandestine messages.
A hangkilövellés egy meglehetősen munkaigényes eljárás végeredménye, titkos üzenet küldésekor.
EnglishAfter lengthy and laborious negotiations, the Council has achieved conciliation on the 'third way'.
A Tanács hosszú, kimerítő tárgyalások után jutott végül megegyezésre a "harmadik út” kérdésében.
EnglishA straightforward, honest, zealous officer doing his duty in the most laborious manner - that's my style.
Nos, egy tisztességes, becsületes, szorgos hivatalnok alapos munkát végez ez az én stílusom.
EnglishThe terrain had failed to level off at all, and traversing the stubborn, winding hills was laborious and slow.
A terepről eltűntek a sík szakaszok, nehezen, lassan haladtak az örökösen hullámzó tájban.
EnglishHe bowed, then began the laborious effort of backing out.
Meghajolt, majd nekilátott, hogy kihátráljon a teremből.
EnglishThen had come the laborious replacement of the explosive blocks, all the more onerous for having already been done once.
Fromm rettenetesen dühös volt, és a javítást mindenáron saját kezűleg akarta elvégezni.
EnglishThose who have followed this dossier from close quarters know how laborious a job it was to get to this result.
Azok, akik közvetlen közelről figyelemmel követték ennek a dokumentációnak az útját, tudják, milyen nagy fáradsággal járt ennek az eredménynek az elérése.
EnglishYou set out to acquire beautiful and interesting things - and you have practically hinted that they were not acquired through the medium of laborious toil.
Maga szép és érdekes dolgokat akar megszerezni, és szinte sugallja, hogy nem verejtékes munkával jutott hozzájuk.
EnglishIt will be beneficial primarily to small and medium-sized enterprises which suffer most from late payment and laborious recovery procedures.
Elsősorban a kis- és középvállalkozásokra lesz kedvező hatással, amelyek a leginkább szenvednek a késedelmes fizetések és a bonyolult behajtási folyamatok miatt.
EnglishStill, he found something familiar about the headman's voice tones, and the way he now held himself-resembling Prometheus, whose laborious agonies never ended.
Volt valami a földlakó hangjában, amit ismerősnek talált; valami a tartásában, amiről Prométheusz jutott az eszébe, a hős, akinek sohasem értek véget szörnyű kínjai.
EnglishMr Frattini, the process to bring this to the House has been long and laborious, but there can be no doubt it will be well worth voting for the final result tomorrow.
Tisztelt Frattini úr! Hosszú és kemény munka áll a mögött, hogy ez ma a Ház elé juthatott, de nincs kétségem afelől, hogy a holnapi szavazás kárpótol minket ezért.