EN labored
volume_up
{aggettivo}

labored (anche: laboured)

Esempi di utilizzo "labored" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe technician whistled a Donny and Marie Osmond hit while he labored over the dead man.
A technikus egy Dony Osmond slágert fütyörészett, míg a halotton tevékenykedett.
EnglishCarse only dimly heard the roar of breakers as he and Boghaz labored at their oar.
Carse az evező mellől alig-alig hallotta a zátonyokon megtörő víz robaját.
EnglishTess's breathing became more labored the closer they came to Eighty-Eighth Street.
Ahogy a Nyolcvannyolcadik utca felé közeledtek, Tess légzése mind egyenletesebbé vált.
EnglishTwo serfs labored with a stretcher, guarded by khaki-clad survivalist soldiers.
Két jobbágy egy hordagyat cipelt, két khakiruhás kontinuista katona pedig kísérte őket.
EnglishHe had a copy already of the transcript we'd labored on, but this was not his concern.
Különben is megjelent David a munkánk egyik példányával, de nem ez hozta ide.
EnglishKinderman's breathing labored heavy in the darkness as his glance flitted here; now there.
Kinderman sípolva szedte a levegőt, míg tekintete ide-oda cikázott a sötétben.
EnglishNature had accomplished that miracle, and now machines labored to echo it.
A TERMÉSZET MÁR VÉGREHAJTOTTA EZT A CSODÁT, ÉS A GÉPEK MOST AZON DOLGOZTAK, HOGY UTÁNOZZÁK.
EnglishA soft intermittent sound came to his ears from behind, and he seemed to hear a labored breath.
Halk, szaggatott zajt hallott a háta mögül, amit mintha súlyos zihálás kísért volna.
EnglishGerasimov often wondered what had happened to the German soldiers who had labored to make them.
Mihail Petrovics Alekszandrov akadémikus dácsája sem különbözött a többitől.
EnglishI wanted so to kiss her, but I couldn't do this, and so I labored to make my words so many kisses.
Meg akartam csókolni, de nem tehettem, így a szavaimat próbáltam csókokká csiszolni.
EnglishHe was going blue around the lips, his eyes starting and his breath coming in short, labored gasps.
A szája környéke kék volt, a szeme kimeredt, nehezen, szaggatottan lélegzett.
EnglishI had labored long and hard in Venice to erase his memory of the Monastery of the Caves.
Velencében hosszú és fáradságos munkával próbáltam kitörölni az emlékezetéből a barlangkolostort.
EnglishAlthough he labored to stifle his emotion, Shep could not entirely conceal the terrible power of it.
hogy palástolja érzelmeit, Shep nem tudta tökéletesen elrejteni félelmét.
EnglishShe was sewing the skins of soldiers together, and planning their deployment as she labored.
Katonák bőrét varrta össze, és közben a stratégiát tervezgette.
EnglishThere was a queer sound in the room: stertorous, labored breathing.
Furcsa hang töltötte be a szobát... nehéz, hörgő légzés hangja.
EnglishI alone labored on the heavy iron doors and their complex fastenings.
A nehéz vasajtókat és bonyolult zárjukat magam készítettem.
EnglishFar away, busy figures labored about the shattered window of the palace.
A távolban alakok nyüzsögtek a palota törött ablakánál.
EnglishFromm was now observing closely as a gang of men labored to move the last of the five tools onto its table.
De bármilyen arrogáns disznó is volt a német, azt meg kellett adni, hogy érti a dolgát.
EnglishDown below his conscious Self, his minions had labored upon the base Volt 1. 0, plus Marq's augmentations.
Voltaire széthúzta a sötétség függönyét, és átlépett egy város utcájára.
EnglishKlickman's breathing was labored, but he was determined to ignore him.
Klickman kissé szaggatottan vette a levegőt, de eltökélt szándéka volt, hogy nem vesz tudomást a gyerekről.