"jauntily" traduzione ungherese

EN

"jauntily" in ungherese

EN jauntily
volume_up
{avverbio}

jauntily (anche: blithely, chirpily, gaily, gayly)
'Mahbub Ali is in Umballa,' said the writer jauntily.
- Mahbub Ali Umballában van - szólt a levélíró vidáman.
All we Babus talk English to show off;' said Hurree, flinging his shoulder-cloth jauntily.
Mi, Babuk, mind angolul beszélünk, hogy dicsekedjünk - szólt a Babu, vidáman pöndörítve egyet a vállkendőjén.
Then it settled its hat jauntily, sidled over to the wall and walked silently splay-footed off along the block.
Könnyedén a fejébe nyomta a kalapját, a falhoz osont, és hangtalanul tovabillegett a háztömb oldalában.
jauntily (anche: brashly, pertly)
The wide-brimmed hat was cocked jauntily on his head, and he removed it with a flourish as he entered, a broad grin splitting his swarthy face.
Lendületes mozdulattal lekapta hetykén félrecsapott kalapját, és fülig érő mosolyt ültetett füstös képére.

Esempi di utilizzo "jauntily" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishDellett slid his pistol into a concealed holster and walked jauntily over to his fellow cop.
Dellett visszadugta pisztolyát rejtett tokjába és kényelmesen odasétált rendőrtársához.
EnglishThe executioner was with him, his bloody sword jauntily leaned on his shoulder.
A hóhér mellette állt, véres pallosa lazán a vállára vetve.
EnglishHe buttoned his overcoat, cocked his hat jauntily, nodded again and strolled to the door.
Begombolta a felöltőjét, derűsen a fejébe nyomta a kalapját, ismét bólintott, és az ajtóhoz sétált.
EnglishHe waves jauntily and says, 'I'll be right back.'
Vidoran integet, és azt mondja: - Rögtön visszajövök.
EnglishHe took his hat off, straightened it around, put it back jauntily on the back of his head and gave me a quiet efficient smile.
Elgondolkozva nézett rám keskeny szemével, aztán belapátolta a pénzt egy kopott aktatáskába, és becsukta a táskát.
EnglishGaunt had been wearing hip-waders and an old fedora with feathered lures dancing jauntily around the brim.
Mr. Gaunt gázlócsizmát viselt meg csurgóra álló puhakalapot, olyat, amelyiknek a karimáján körben tollas csalik táncoltak.
EnglishYou betcha, she replied jauntily.
EnglishHe carried his head very jauntily in the air, had a swaggering style of walking, and was, above all else, remarkable for his extraordinary height.
Nagyon fennhordta az orrát, páváskodva járt, és ami a legkülönösebb ismertetőjele volt, szörnyű nagyra nőtt.
EnglishYup, Dog agreed jauntily.
EnglishI imagined him driving back jauntily through the rain, alone, having left the gaunt and sulky Art and the probably stolen sedan in a safe place.
Elképzeltem, ahogy derűsen hajt visszafelé az esőben, egyedül, miután az ösztövér és mogorva Artot, a minden valószínűség szerint lopott autóval együtt biztos helyen hagyta.

Impara nuove parole