"interpreter" traduzione ungherese

EN

"interpreter" in ungherese

EN

interpreter {sostantivo}

volume_up
interpreter (anche: dragoman)
Panamon trailed off abruptly as the interpreter turned back to Keltset.
Panamon hirtelen elhallgatott, amikor a tolmács Keltset felé fordult.
There was no interpreter present, Rudin spoke no English.
Tolmács nem volt jelen, s Rugyin nem beszélt angolul.
Miss Minton, acting as a kind of interpreter, said with vicarious pride: She loves hide and seek.
Miss Minton a tolmács szerepében büszkén közölte: Szeret bújócskát játszani.

Sinonimi (inglese) per "interpreter":

interpreter

Esempi di utilizzo "interpreter" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYoleus was talking to him via a connecting cable and an Interpreter called 46 Zhun.
Yoleus egy kommunikációs kábelre csatolt fordítón keresztül beszélt vele.
EnglishStart python interpreterStarts the Python interpreter without a program
A Python-értelmező elindításaElindítja a Python-értelmezőt (program nélkül)
EnglishMandarax, as I've said, was useless as an interpreter for the Kanka-bonos.
A Mandarax, ahogy már mondtam, mit sem ért, ha kankabono lányoknak kellett tolmácsolni.
EnglishAlongside the Interpreter was the even bigger body of a raptor scout.
Mellettük egy rszem sötétlett; a nstény egészen eltörpült a testes sziluett mellett.
EnglishThen Leing's interpreter added, It appears to me that General Chin is opposed to the plan.
Ügy tűnik, Csin tábornok ellenzi ezt a tervet tette hozzá Leing tolmácsa.
EnglishI hired her as my personal interpreter and took her everywhere with me.
Szerződtettem személyi tolmácsomnak, és mindenhova magammal vittem.
EnglishThey spoke no English, but their guide was an able interpreter.
Nem beszéltek angolul, de a kísérőjük megfelelő tolmácsnak bizonyult.
EnglishUagen turned the tablet straight on to the Interpreter and inverted it.
Uagen a fordító orra elé nyomta a táblát, és megfordította.
English'Ah ha,' the Interpreter said, as the wind tugged at them again.
Nahát csettegte a fordító, ahogy újabb szélroham cibálta meg ket.
EnglishThis is most likely caused by an incorrectly specified interpreter.
A hiba oka valószínűleg a feldolgozóprogram hibás beállítása.
EnglishUagen stooped and picked the Interpreter up by her dry, leathery wings.
Uagen odaugrott hozzá, és brszárnyánál fogva felkapta.
EnglishI am merely the interpreter for the gentleman who accompanies me.
Én csak a tolmácsa vagyok valakinek, aki itt áll mellet-tem.
EnglishI believe you heard correctly, Comrade Ambassador, Foreign Minister Zhou said through his interpreter.
Azt hiszem jól hallotta, nagykövet elvtárs mondta Csou külügyminiszter a tolmácsán keresztül.
EnglishThen Interpreter 974 Praf thudded onto his window ledge without warning.
974 Praf éppen ezt a pillanatot választotta, hogy hangos szárnycsattogás közepette az ablakpárkányra telepedjen.
EnglishHis name was mentioned earlier, as well, although it is possible that your interpreter did not pass it on.
Az illető neve el is hangzott, már korábban is, ám előfordulhat, hogy kimaradt a tolmácsolásból.
EnglishPresident, Yin said via the interpreter.
Nyugodjon meg, elnök úr mondta Jin a tolmácson keresztül.
EnglishHe showed the tablet to his companion, the Interpreter 974 Praf, who was hanging from a nearby branch at Uagen's shoulder.
Aztán 974 Praf felé fordította, aki egy közeli göcsrl csüggeszkedett, Uagen válla fölött.
English'I release the fifth-order Decider of the 11th Foliage Gleaner Troupe which is now Interpreter 974 Praf.'
A fordítóvá lett ötödik rendbeli autonóm, a tizenegyes lebenytallózó klikkbl való 974 Praf most távozik körömbl.
EnglishPresident, Yin's interpreter replied.
EnglishHis interpreter aide remained standing behind him.
Leiig leült, a tolmácsa pedig állva maradt mögötte.